văn khấn xin to tiên phù hộ

Dưới đấy là 2 bài bác văn khấn van tổ tiên hộ trì :

1. Văn khấn van gia tiên hộ trì bài bác số 1

Nam tế bào A Di Đà Phật !

Bạn đang xem: văn khấn xin to tiên phù hộ

Con lễ bái chín phương trời, chục phương chư Phật, chư Phật chục phương.

Con kính lễ bái ngài Táo thủ thần quân, thần linh ông địa.

Con kính lễ bái những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.

Con kính lễ bái ngài chi phí hậu địa công ty tài thần.

Con kính lễ bái chư vị Thần linh thống trị xứ này.

Con lễ bái Hội đồng gia tiên chi phí tổ ……tộc

Tín công ty con cái là: …

Ngụ tại: …

Hôm ni ngày … mon … năm … , , Tín công ty con cái thành ý rinh lễ hương thơm hoa, trà trái khoáy, kim ngân, thắp nén mừi hương, nhấc lên trước án, thành ý kính mời: ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chủ yếu thần, những vị Tôn thần thống trị nhập chống này. Con cúi van những giáng lâm trước án, bệnh giám tâm trở nên, thụ hưởng trọn lễ phẩm, phù trì tín công ty bọn chúng con cái được mọi người yên ổn mừng, việc làm tiện lợi, tiền lộc tăng tiến bộ, tâm đạo được thông minh, sở cầu vớ ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con cái lễ bạc tâm trở nên, kính lễ trước án, cúi van được những cụm Ngài hộ trì hộ trì.

Nam tế bào A Di Đà Phật!

2. Văn khấn van gia tiên hộ trì bài bác số 1

Nam Mô A di đà Phật! (3 Lần)

Con tấu lễ bái chín phương trời chục phương Phật Chư Phật chục phương.

Con tấu lễ bái Hoàng Thiên Hậu Thổ.

Con tấu lễ bái Thần Linh Đất nước, Thổ thần bạn dạng cảnh, Quan đương niên đương cảnh, Thành Hoàng bạn dạng thổ, Táo Quân thần công ty, Chúa khu đất long mạch, Thần tài, Tiền công ty, Hậu công ty, Táo phủ thần quân, Tả Long hữu hổ tiếp dẫn phúc đức tại nhà bên trên số nhà: …………………………

Con tấu lễ bái Chư vị Liệt Tổ Liệt Tông ngũ đại đồng lối dòng tộc …………………………………

Con tấu lễ bái Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Cô Gi Tỷ Muội, Thúc dựa Đại Huynh, Chầu Bà Tổ Cô, Cô Bé tại nhà, Cậu Bé tại nhà, những Chân Linh tôi con Hữu danh vô thực, Hữu thực vô danh dòng sản phẩm họ: ……………………………………

Hôm ni là ngày ………………..… Tháng ……………………..…… Năm………………………

Phu thê nhị chúng ta con cái thành ý với nén nhang chén ăn cơm nước ………. Dâng kính Phật Thánh, những Quan, Chư vị Tổ Tông minh chứng công đức, bệnh tâm nhận lễ, hộ trì hộ trì ………………… Xin những ngài phụ hộ mang lại gia công cộng bọn chúng con cái được núp bóng cửa ngõ căn nhà Ngài,…… hộ trì hộ trì mang lại bọn chúng con cái được đắc kỳ tài được sai kỳ lộc, phu thê hòa thuận, Gia công cộng bình an, lộc tài vượng tiến bộ.

Nam Mô A di đà Phật! (3 lần)

( Ai ko lập mái ấm gia đình thì thay cho kể từ Phu thê vì chưng Gia công cộng hoặc đơn giản và giản dị là Chúng con cái )

Van khan gia tien ngay lập tức gio

II Văn khấn gia tiên ngày giỗ

Dưới đấy là những bài bác văn khấn gia tiên và ngày tương tự thông thường được sử dụng nhất

1. Bài văn khấn gia tiên ngày giỗ đầu

– Con lễ bái chín phương Trời, chục phương Chư Phật, Chư Phật chục phương.

– Con kính lễ bái Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lễ bái ngài Bản gia Táo Quân, ngài Bản gia Thổ Công, Long Mạch, Thần Tài.

– Con kính lễ bái những ngài Thần linh thống trị nhập xứ này.

Hôm này là ngày ….. mon ….. năm …………………(Âm lịch).

Tín công ty (chúng) con cái là:…………………………………Tuổi……………….

Ngụ tại:……………………………………………………………..…………………

Nhân ngày mai là ngày Giỗ Đầu của………………………………………………….

Chúng con cái nằm trong toàn thể gia quyến tuân theo đuổi ngờ lễ, rinh sửa hương thơm hoa lễ phẩm kính nhấc lên trước án tọa Tôn Thần nằm trong chư vị uy linh, cung kính tâu trình.

Kính cáo Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và những vị Thần linh, cúi van minh chứng, hộ trì mang lại toàn gia bọn chúng con cái an toàn khang thái, vạn sự chất lượng tốt lành lặn.

Kính thỉnh những Tiên linh, Gia tiên bọn chúng con cái và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị thuộc sở hữu hâm hưởng trọn.

Chúng con cái lễ bạc tâm trở nên, cúi van được hộ trì hộ trì.

Phục duy cẩn cáo!

2. Bài văn khấn gia tiên ngày giỗ hết

Nam tế bào a di Đà Phật! (3 Lần)

Con lễ bái chín phương Trời, chục phương Chư Phật, Chư bụt chục phương.

Hôm ni là ngày….tháng….năm….., âm lịch tức ngày…..tháng….năm…………….dương lịch.

Tại (địa chỉ):………………………

Con trai trưởng (hoặc con cháu đích tôn) là………vâng theo đuổi mệnh lệnh của thân mẫu (nếu là u hoặc phụ kiểu nếu trong trường hợp là cha), những chú bác bỏ, nằm trong anh rể, chị gái, những em trai gái dâu rể, con cái con cháu nội nước ngoài kính lễ bái.

Nay nhân ngày lễ nghỉ Chung Thất (lễ Tốt Khốc) theo đuổi ngờ lễ truyền thống, với cung kính rinh những loại lễ phẩm gồm:…………………………..

Kính dưng lễ mọn biểu lộ lòng trở nên.

Trước linh bài của Hiển:………………… chân linh

Xin cung kính trình thưa rằng:

Núi Hỗ sao lờ mờ, căn nhà Thung bóng xế. (Nếu là cha)/ Núi Dĩ sao lờ mờ, căn nhà Huyên bóng xế. (nếu là mẹ)

Tình nghĩa phụ vương sinh u chăm sóc, biết là bao;

Công ơn biển cả rộng lớn, trời cao khôn khéo xiết kể.

Mấy lâu nay: Thở than vãn trầm ảo tưởng màng;

Tưởng ghi nhớ âm khí và dương khí vắng tanh.

Sống thời lai lai láng láng, hớn hở chừng nào!

Thác thời kể mon kể ngày, buồn tênh từng lẽ!

Ngày qua quýt mon lại, tính đến giờ Tốt Khốc cho tới tuần;

Lễ bạc tâm trở nên gọi là với nén nhang kính tế.

Xem thêm: antoine trên mây

Xin mời:

Hiển……………………………

Hiển……………………………

Hiển……………………………

Cùng những bị Tiên linh, Tổ dựa, Tổ Thúc, Tổ Cô và những vong linh phụ thờ theo đuổi Tiên Tổ thuộc sở hữu hâm hưởng trọn.

Kính cáo; Liệt vị Tôn thần: Táo Quân, Thổ Công, Thánh sư, Tiên sư, Ngũ tự động Gia thần nằm trong bệnh giám và hộ trì mang lại tòangia được từng sự yên ổn lành lặn chất lượng tốt đẹp mắt.

Nam tế bào a di Đà Phật! (3 Lần)

3. Văn khấn gia tiên ngày giỗ thường

Con lễ bái chín phương Trời, chục phương Chư Phật, Chư Phật chục phương.

– Con kính lễ bái Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lễ bái ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

– Con kính lễ bái những ngài Thần linh, Thổ địa thống trị nhập xứ này.

– Con kính lễ bái chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội nước ngoài họ

Tín công ty (chúng) con cái là:…………………………………………………. Tuổi…………………

Ngụ tại:………………………………………………………………………

Hôm ni là ngày……………tháng……….năm….…………(Âm lịch).

Chính ngày Giỗ Đầu của:……………………………………………

Năm qua quýt mon lại, vừa phải ngày húy lâm. Ơn võng đặc biệt coi vì chưng trời biển cả, nghĩa sinh trở nên ko khi này quên. Càng ghi nhớ công ơn tạo nên cơ tạo nên nghiệp từng nào, càng cảm thâm nám tình, ko bề dãi tỏ. Nhân ngày chủ yếu giỗ, bọn chúng con cái và toàn gia con cái con cháu, nhất tâm rinh sửa lễ phẩm kính dưng, thắp nén tâm hương thơm dãi tỏ tấc trở nên.

Thành khẩn kính mời:……………………………………………………………

Mất tháng ngày năm (Âm lịch):……………………………………………

Mộ phần táng tại:…………………………………………………………….......

Cúi van rất linh giáng về linh sàng, bệnh giám lòng trở nên, thụ hưởng trọn lễ phẩm, phỏng mang lại con cái con cháu bình an, gia đạo hưng long phát đạt.

Tín công ty con cái lại van kính chào cụ công cụ bà Tổ Tiên, nội nước ngoài, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, dựa giục, Cô Di và toàn thể những Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng trọn.

Tín công ty lại chào vong linh những vị Tiền công ty, Hậu công ty nhập khu đất này nằm trong cho tới hâm hưởng trọn.

Chúng con cái lễ bạc tâm trở nên, cúi van được hộ trì hộ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Van khan gia tien mung 1 va vấp ngay lập tức ram

III Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm

2 bài bác văn khấn lễ gia chi phí vào trong ngày mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng không thiếu nhất

1. Bài văn khấn gia chi phí mùng 1 và ngày rằm số 1

Nam tế bào A Di Đà Phật!

  • Con lễ bái chín phương Trời, chục phương Chư Phật, Chư Phật chục phương.
  • Con kính lễ bái Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  • Con kính lễ bái ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân nằm trong chư vị Tôn Thần.
  • Con kính lễ bái Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu tía, u còn sinh sống thì thay cho vì chưng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín công ty (chúng) con cái là: ………………

Ngụ tại: …………………………………

Hôm ni là ngày….. gặp gỡ tiết….. (ngày rằm, mùng một), tín công ty con cái nhờ ơn đức trời khu đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành ý rinh lễ, hương thơm, hoa trà trái khoáy, thắp nén tâm hương thơm nhấc lên trước án.

Chúng con cái kính mời: Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi van những ngài giáng lâm trước án, bệnh giám lòng trở nên thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Chúng con cái kính chào cụ công cụ bà Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội nước ngoài chúng ta ………, cúi van thương xót con cái con cháu rất linh hiện nay về, bệnh giám tâm trở nên, thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Tín công ty con cái lại kính chào những vị Tiền công ty, Hậu công ty ngụ tận nơi này, đồng lâm án chi phí, đồng lai hâm hưởng trọn, hộ trì mang lại gia bọn chúng con cái luôn luôn trực tiếp mạnh khỏe mạnh, từng sự bình an, vạn sự chất lượng tốt lành lặn, thực hiện ăn thịnh vượng, mái ấm gia đình hòa thuận.

Chúng con cái lễ bạc tâm trở nên, trước án kính lễ, cúi van được hộ trì hộ trì.

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lạy).

2. Bài văn khấn gia chi phí mùng 1 và ngày rằm số 2

Nam tế bào a di Đà Phật!

  • Con lễ bái chín phương Trời, chục phương Chư Phật.
  • Kính lễ bái ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  • Con kính lễ bái ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chủ yếu Thần.
  • Con kính lễ bái những ngài Thần linh thống trị nhập xứ này.
  • Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ.
  • Thúc bá đệ huynh và những hương thơm linh nội, nước ngoài.

Hôm ni là ngày ….. mon ….. năm …………..

Tín công ty con cái là ………………………………………….

Ngụ bên trên ………………………………………………… nằm trong toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương thơm hoa, lễ phẩm, trà trái khoáy và những loại cúng dưng, bày lên trước án.

Chúng con cái thành ý kính mời:

Các vị Tôn thần thống trị nhập chống này.

Hương hồn Gia tiên nội, nước ngoài.

Cúi van những Ngài thương xót tín công ty.

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng trở nên. Thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Phù trì tín công ty bọn chúng con:

Toàn gia an nhàn, từng việc hanh hao thông

Người người được chữ bình an,

Tám tiết vinh khang phát đạt,

Lộc tài tăng tiến bộ, tâm đạo banh mang

Xem thêm: chanh chua truyện

Sở cầu vớ ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng trở nên, cúi van bệnh giám.

Cẩn cáo