truyện đại la thiên tôn full

 • Reads 43,360
 • Votes 222
 • Parts 14

Complete, First published Nov 27, 2017

Bạn đang xem: truyện đại la thiên tôn full

Table of contents

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

  Xem thêm: luyện khí 5000 năm

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

  Xem thêm: nghe truyện cười

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

Tác giả: Chiến Thần Đà
  Thể loại: Tiên hiệp, Huyền ảo
  Tình trạng: FULL ( Dịch - 662 chương )
  -----o0o------
  Truyện Đại La Thiên Tôn của người sáng tác Chiến Thần Đà với cơ hội thể hiện yếu tố nhẹ dịu, diễn biến được góp vốn đầu tư săn sóc từng trường hợp truyện một cơ hội chu đáo, khôn khéo. 
  
  Những hero chủ yếu của truyện là hoàng thái tử Long Tử Thiên, U Nguyệt muội muội... và nguyệt lão hận thù hằn phản bội lại Nhân tộc tạo cho với kẻ nên sinh sống dở bị tiêu diệt dở.
  ----oxo----
  ~~enjoy~~

#135tienhiep