trường tương tư phim

Tạo hình vai biểu diễn Đặng Vi đảm nhiệm vô phim “Vân Tú Hành" nhận phản hồi tích vô cùng.