trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta có thể

Câu hỏi:

14/01/2022 37,297

Bạn đang xem: trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta có thể

B. Thiết nối tiếp mới mẻ mang đến biểu khuôn , sửa thay đổi design cũ 

C. Thiết nối tiếp mới mẻ mang đến biểu khuôn, coi hoặc sửa thay đổi design cũ 

Đáp án chủ yếu xác

D. Thiết nối tiếp mới mẻ mang đến biểu khuôn, coi hoặc sửa thay đổi design cũ, coi, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Trong cơ chế design của biểu khuôn, tớ hoàn toàn có thể design mới mẻ mang đến biểu khuôn, coi hoặc sửa thay đổi design cũ. Để thao tác làm việc nhập cơ chế design của biểu khuôn, tớ triển khai Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án hoặc nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở cơ chế biểu khuôn.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra biểu khuôn tớ lựa chọn đối tượng người sử dụng này bên trên bảng lựa chọn đối tượng?

A. Queries 

B. Forms 

C. Tables

D. Reports

Câu 2:

Trong Access, tớ hoàn toàn có thể dùng biểu khuôn để:

A. Tính toán cho những ngôi trường tính toán 

B. Sửa cấu hình bảng 

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu 

D. Lập báo cáo

Câu 3:

Để thao tác làm việc nhập cơ chế design của biểu khuôn, tớ thực hiện:

A. Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

B. Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở cơ chế biểu mẫu

Xem thêm: lời chúc sinh nhật cho người yêu

C. Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án và nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

D. Chọn biểu khuôn rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

Câu 4:

Trong Access, ham muốn tạo ra biểu khuôn Theo phong cách người sử dụng thuật sĩ, tớ chọn:

A. Create size for using Wizard 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size in using Wizard

Câu 5:

Trong Access, ham muốn tạo ra biểu khuôn Theo phong cách tự động design, tớ chọn:

A. Create size in Design View 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size by Design View

Câu 6:

Cho những thao tác:

(1) Gõ thương hiệu mang đến biểu khuôn rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng người sử dụng Form nhập bảng lựa chọn đối tượng người sử dụng rồi nháy lưu ban nhập Create size by using wizard

(3) Chọn loại mang đến biểu khuôn rồi nhấn Next

(4) Chọn cơ hội sắp xếp biểu khuôn rồi nhấn Next

(5) Trong vỏ hộp thoại Form Wizard, lựa chọn bảng (hoặc khuôn hỏi) kể từ dù Tables/Queries, tiếp theo sau là lựa chọn những ngôi trường đi vào biểu khuôn rồi nhấn Next

Trình tự động những thao tác nhằm hoàn toàn có thể triển khai tạo ra biểu khuôn bằng phương pháp người sử dụng thuật sĩ tiếp tục là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1) 

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1) 

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1) 

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)

Xem thêm: đế pizza

TÀI LIỆU VIP VIETJACK