trên cơ sở chữ hán người việt đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây

Câu hỏi:

24/09/2022 5,026

Bạn đang xem: trên cơ sở chữ hán người việt đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây

D. Chữ Quốc ngữ.

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: B

Trên hạ tầng chữ Hán, người Việt tiếp tục tạo ra đi ra chữ Nôm nhằm ghi khẩu ca dân tộc bản địa. (SGK - Trang 112)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tư tưởng yêu thương nước thương dân của những người Việt cải cách và phát triển theo dõi nhị Xu thế nào?

Câu 2:

Văn học tập Đại Việt trong số thế kỉ X - XV không bao hàm phân mục này sau đây?

Câu 3:

Các triều đại phong con kiến ở VN đều theo dõi thiết chế này sau đây?

Câu 4:

Trung tâm kinh doanh sầm uất nhất của Đại Việt trong số thế kỉ XI - XV là

Câu 5:

Nội dung này tại đây không phản ánh đích thị ý nghĩa sâu sắc của nền văn minh Đại Việt nhập lịch sử dân tộc dân tộc bản địa Việt Nam?

Xem thêm: chúa thương xót

Câu 6:

Luật Hồng Đức là cỗ luật được phát hành bên dưới triều đại nào?

Câu 7:

Một trong mỗi ngôi nhà toán học tập tiêu biểu vượt trội của việt nam giai đoạn phong con kiến là

Câu 8:

Nền dạy dỗ, khoa cử của Đại Việt chính thức được thực hiện kể từ triều đại nào?

Câu 9:

Phật giáo phát triển thành quốc giáo ở VN bên dưới thời nào?

Câu 10:

Kinh đô của Đại Việt bên dưới thời Lý - Trần là

Câu 11:

Cơ quan liêu thường xuyên trách móc chép sử trong phòng nước phong con kiến thời Nguyễn là

Câu 12:

Từ thời Lê sơ, tôn giáo này tại đây lưu giữ vị thế duy nhất ở nước ta?

Câu 13:

Nội dung này tại đây không phản ánh đích thị quyết sách cải cách và phát triển nông nghiệp của những triều đại phong con kiến Việt Nam?

Câu 14:

Một trong mỗi hạ tầng tạo hình văn minh Đại Việt là

Xem thêm: 1 bar bằng bao nhiêu kg