tổng đài aqua

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM | POLICY FOR PRODUCT WARRANTY

I. PHẠM VI BẢO HÀNH | WARRANTY SCOPE

Bạn đang xem: tổng đài aqua

Các thành phầm gia dụng như máy giặt, tủ giá buốt, máy lạnh/máy điều tiết, tủ đông đúc, máy tắm nước rét, thành phầm gia dụng nhỏ như lò vi sóng, lò nướng, bếp từ kể từ, phòng bếp mặt trời, nồi cơm trắng năng lượng điện, rét năng lượng điện, máy nước rét giá buốt, quạt máy, quạt khá nước, được phát triển, nhập vào và phân phối vì chưng Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện Máy AQUA nước ta – ghi chép tắt AEV (hoặc những thương hiệu pháp nhân không giống trước đó của AEV).
Home appliance products such as Washing machine, Refrigerator, Air conditioner, Freezer, Wine Cabinet, Water heater, Small home page appliance products such as microwave, oven, electromagnetic stove, infrared stove, electric cooker, kettle, người hâm mộ, water dispensor…manufactured, imported and distributed by AQUA Vietnam Electric Co., Ltd.  (or previous AEV legal name).

II. THỜI HẠN BẢO HÀNH | WARRANTY PERIOD

Máy giặt, máy sấy tóc, tủ giá buốt, máy giá buốt (máy điều hòa), máy giá buốt thương nghiệp LCAC, máy tắm nước rét. Tủ đông đúc & tủ mát(theo quyết sách năm 2019, 2020, 2021)
Washing machine, Dryer, Refrigerator, Air conditioner, Commercial AC (LCAC), Water heater, Tivi, Chest Freezer & Show case (follow policy 2019, 2020, 2021 year)

 • Trường thích hợp sở hữu hóa đơn tài chính: BH 24 mon theo đuổi ngày mua sắm Have invoice: Have warranty time 24 months follow the invoice date
 • Trường thích hợp không tồn tại hóa đơn tài chính: BH 30 mon theo đuổi ngày phát triển Have no invoice: Have warranty time 30 months follow the manufactured days.
 • Chú ý: Đối với Máy Lạnh (Máy Điều Hòa): Thời hạn Bảo Hành tinh chỉnh và điều khiển tất nhiên là 24 mon tính từ thời điểm ngày mua sắm Note: For Air Conditioner product: The warranty period of Remote is 24 months from Purchase date
 • Trường thích hợp thành phầm sở hữu ĐK Bảo Hành năng lượng điện tử: bảo hành 24 mon Tính từ lúc ngày mua sắm theo đuổi tài liệu vẫn ĐK Product have E-Warranty registration: will be guaranteed in 24 months from invoice date
 • Chú ý/ Note

Đối với Tủ Đông, Tủ Mát theo đuổi quyết sách cũ tiếp tục vận dụng Bảo Hành 12 mon theo đuổi ngày mua sắm với list thành phầm cút kèm: 
For Chest Freezer, Show case follow old policy will apply warranty time 12 months follow invoice with attached model list: AQF-C210, AQF-C260, AQF-C310, AQF-C410, AQF-C520, AQF-C680, AQF-R320, AQF   R390, AQF-R490, AQF-R520, AQF-C850, AQF-500C(W), AQF-600C(W), AQB-279E, AQB-320V, AQB-340V, AQB-340V(G), AQB-379E, AQB-440V

Lò vi sóng, phòng bếp nướng, nồi cơm trắng năng lượng điện, bếp từ kể từ, phòng bếp mặt trời, quạt máy, quạt khá nước, máy nước rét giá buốt, tủ đông đúc, tủ non, tủ rượu 
Small home page appliance products such as microwave oven, electromagnetic stove, infrared stove, electric cooker, kettle, người hâm mộ, water dispenser, wine cellar

 • Trường thích hợp sở hữu hóa đơn tài chính: chỉ hành 12 tháng theo đuổi ngày mua sắm. 
  Have invoice: Have warranty time 12 months follow invoice.


Tivi: Thời gian dối vận dụng trước 01/01/2022 | Television: Time apply before 01/01/2022

 • Trường thích hợp sở hữu hóa đơn tài chính: chỉ hành 36 tháng theo đuổi ngày mua sắm.
  Have invoice: Have warranty time 36 months follow invoice.
 • Trường thích hợp không tồn tại hóa đơn tài chính: chỉ hành 40 tháng theo đuổi ngày sản xuất
  Have no invoice: Have warranty time 40 months follow the manufactured days.
  Chú ý: Thời hạn Bảo Hành tinh chỉnh và điều khiển tất nhiên Tivi là 12 mon tính từ thời điểm ngày mua sắm Tivi tuy nhiên không thật 15 mon Tính từ lúc ngày phát triển Tivi
  Note: The warranty period of TV remote is 12 months from Purchase date of TV but not over 15 months from Manufacture date of TV

Tivi: Thời gian dối vận dụng kể từ 01/01/2022 | Television: Time apply from 01/01/2022

 • Trường thích hợp sở hữu hóa đơn tài chính: chỉ hành 24 tháng theo đuổi ngày mua sắm.
  Have invoice: Have warranty time 24 months follow invoice.
 • Trường thích hợp không tồn tại hóa đơn tài chính: chỉ hành 30 tháng theo đuổi ngày sản xuất
  Have no invoice: Have warranty time 30 months follow the manufactured days.
  Chú ý: Thời hạn Bảo Hành tinh chỉnh và điều khiển tất nhiên Tivi là 12 mon tính từ thời điểm ngày mua sắm Tivi tuy nhiên không thật 15 mon Tính từ lúc ngày phát triển Tivi
  Note: The warranty period of TV remote is 12 months from Purchase date of TV but not over 15 months from Manufacture date of TV

Tivi: Từ 01/08/2022 cho tới Lúc sở hữu thông tin mới: Đối với những thành phầm Tivi OLED & QLED theo đuổi list thành phầm đi kèm theo thời hạn Bảo Hành thành phầm là 3 năm

Television: From 01/08/2022 until have a new memo: For OLED & QLED Television products follow model list attached the product warranty period 03 years.

 • Danh sách thành phầm cút kèm/ Model list attached: LE65AQTS6UG, LE55AQTS6UG, LE75AQTS5UG, LE65AQTS5UG, LE50AQTS5UG
 • Trường thích hợp sở hữu hóa đơn tài chính: BH 36 mon theo đuổi ngày mua sắm.
  Have invoice: Have warranty time 36 months follow invoice.
 • Trường thích hợp không tồn tại hóa đơn tài chính: BH 40 mon theo đuổi ngày sản xuất
  Have no invoice: Have warranty time 40 months follow the manufactured days.

Chú ý: Thời hạn Bảo Hành tinh chỉnh và điều khiển tất nhiên Tivi là 12 mon tính từ thời điểm ngày mua sắm Tivi tuy nhiên không thật 15 mon Tính từ lúc ngày phát triển Tivi
Note: The warranty period of TV remote is 12 months from Purchase date of TV but not over 15 months from Manufacture date of TV

Từ 01/10/2022 cho tới 01/10/2023: Tủ Đông và Tủ non AQUA với list áp dụng: Bảo Hành 3 năm mang lại toàn cỗ thành phầm và 5 năm mang lại máy nén/ From 01/10/2022 to lớn 01/10/2023: AQUA Freezer and Beverage Cooler with model applied: will be applied the 3-year Warranty in General and 5-year Warranty for Compressor.

Danh sách áp dụng/ Model applied:

 • Tủ Mát/ Beverage Cooler: AQS-F318S, AQS-F368S, AQS-F418S, AQS-AF340S, AQS-AF400S, AQS-AF440S, AQS-AF340N, AQS-AF400N, AQS-AF440N
 • Tủ Đông/ Freezer: AQF-C4201E, AQF-C5701E, AQF-C6901E, AQF-C4202E, AQF-C5702E, AQF-C3001S, AQF-C3102S, AQF-C3501S, AQF-C4001S, AQF-C4202S, AQF-C5702S
 • Từ 27/03/2023 cho tới 01/10/2023: Tủ Đông AQUA với list áp dụng: Bảo Hành 3 năm mang lại toàn cỗ thành phầm và 5 năm mang lại máy nén
 • From 27/03/2023 to lớn 01/10/2023: AQUA Freezer with model applied: will be applied the 3-year Warranty in General and 5-year Warranty for Compressor.
 • Danh sách áp dụng/ Model applied: AQF-C6102E, AQF-C4801EN


Chú ý | Note:

Những thành phầm còn vận dụng phiếu Bảo Hành giấy tờ tuy nhiên ko ĐK chỉ Hành Điện Tử tiếp tục vận dụng theo đuổi hạn Bảo Hành bên trên phiếu Bảo Hành hoặc ngày mua sắm (nếu sở hữu hóa đơn tài chinh) 
The products that still apply the warranty thẻ but have not yet to lớn register the E-Warranty will apply the warranty period follow the warranty thẻ or the purchase date (follow invoices)

Những thành phầm không hề vận dụng phiếu Bảo Hành, quý khách hàng sướng lòng ĐK Bảo Hành năng lượng điện tử tối nhiều 15 ngày sau ngày mua
The products that bởi not apply the warranty thẻ, please register E-Warranty with 15 days after the purchase date.

Đáp lại kỳ vọng của quý quý khách hàng, AQUA trân trọng thông tin lịch trình không ngừng mở rộng thời hạn Bảo Hành những thành phầm AQUA sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 01/03/2017, rõ ràng như sau: 
Extendant program to lớn warranty period of AQUA products effective from March 1, 2017:

 • Máy giặt lồng đứng (cửa trên): 10 năm so với Động Cơ Truyền Động Trực Tiếp, còn sót lại Bảo Hành chi phí chuẩn(*) 
  Tub Washing machine: 10 years for Direct Drive Motor, remain is standard warranty(*)
 • Từ 01/05/2022 cho tới Lúc sở hữu thông tin mới: Máy giặt lồng đứng (cửa trên): Danh sách vận dụng Bảo Hành trọn vẹn đời mang lại mô tơ của sản phẩm(*)/ 
  From 01/05/2022 until have the new memo: Tub Washing Machine: Attached model list applied the Lifetime warranty for product’s engine(*) AQW-DR101GT.BK, AQW-DR100ET.S, AQW-DR105FT.BK, AQW-DR110FT.PS, AQW-DR120CT.S, AQW-DR130UGT.PS, AQW-DR150UGT.PS, AQW-DR100ET.N
 • Máy giặt lồng ngang (cửa trước): trước năm 2021: 10 năm so với Động Cơ Truyền Động Trực Tiếp, còn sót lại Bảo Hành chi phí chuẩn(*)
  Drum Washing machine (Front door): before 2021 year: 10 years for Direct Drive Motor, remain is standard warranty(*)
 • Máy giặt lồng ngang (cửa trước): từ thời điểm năm 2021 cho tới Lúc sở hữu thông tin mới: Bảo Hành trọn vẹn đời so với Động Cơ Truyền Động Trực Tiếp, 10 năm so với Động Cơ dùng Dây Curoa-Inverter, còn sót lại Bảo Hành chi phí chuẩn(*)
 • Drum Washing Machine (Front door): from 2021 year until have the new memo: Lifetime warranty for Direct Drive Motor, 10 years for Motor use Belt-Inverter, remain is standard warranty(*)

Danh sách thành phầm 2021/ 2021 model list: AQD-D850E.W, AQD-D900F.W, AQD-D900F.S, AQD-DD900F.S, AQD-DD900F.N, AQD-D950E.W, AQD-D950E.N, AQD-DD950E.S, AQD-DD950E.N, AQD-D1050E.W, AQD-D1050E.N, AQD-D1050F.S, AQD-DD1050E.N, AQD-DD1050E.S, AQD-DH1050C.N, AQD-DD1200C.N2, AQD-DH1200B.N

Danh sách thành phầm 2022/ 2022 model list: AQD-D850E.W, AQD-D900F.W, AQD-D900F.S, AQD-DD900F.S, AQD-DD900F.N, AQD-D902G.BK, AQD-D903G.BK, AQD-D1002G.BK, AQD-D1003G.BK, AQD-DD1001G.PS, AQD-DD1002G.BK, AQD-D100E.W, AQD-D1050E.N, AQD-D1050F.S, AQD-DD1050E.N, AQD-DD1050E.S, AQD-DH1050C.N, AQD-D1102G.BK, AQD-D1103G.BK, AQD-DD1101G.BK, AQD-DD1102G.BK, AQD-DH1200C.N2, AQD-DH1200G.S, AQD-DH1500G.PP

 • Máy sấy: 
  – Sẽ Bảo Hành vô tình huống xếp ông xã lên máy giặt của toàn bộ những nhãn mặt hàng không giống (Lưu ý: thi công ráp quả thật trang bị tất nhiên của AQUA) 
  – Đối với quý khách hàng mua sắm máy sấy tóc với mục tiêu kinh doanh: tiếp tục vận dụng Bảo Hành 7 tháng 
  Dryer:
  – Will warranty in case stacking kit on another product which is not AQUA brand (Note: must install the stacking kit that AQUA provide)
  – For Customer buy Dryer with business purposes: will apply warranty time is 7 months
 • Máy Giặt Sấy: Đối với Khách Hàng mua sắm Máy Giặt Sấy với mục tiêu kinh doanh: tiếp tục vận dụng Bảo Hành 07 tháng Washer Dryer: For Customer buy Washer Dryer with business purposes: will apply warranty time is 07 months
 • Từ 01/01/2023 cho tới Lúc sở hữu thông tin mới: Máy Lạnh (máy điều hòa) AQUA (không Inverter): sẽ tiến hành Bảo Hành 05 năm Máy Nén của thành phầm, còn sót lại Bảo Hành chi phí chuẩn(*) From 01/01/2023 until have the new memo: AQUA Air Conditioner (non-Inverter): will be applied 05 years compressor warranty, remain is standard warranty(*)
 • Danh sách thành phầm áp dụng/ Applied model list: AQA-KCR9PA, AQA-KCR12PA, AQA-KCR18PA, AQA-KCR9NQ-S, AQA-KCR12NQ-S, AQA-KCR18NQ-S
 • Từ 01/01/2023 cho tới Lúc sở hữu thông tin mới: Máy Lạnh (máy điều hòa) AQUA (Inverter): sẽ tiến hành Bảo Hành 10 năm máy nén của thành phầm, còn sót lại Bảo Hành chi phí chuẩn(*)
 • From 01/01/2023 until have the new memo: AQUA Air Conditioner (Inverter): will be applied 10 years compressor warranty, remain is standard warranty(*)
 • Danh sách thành phầm áp dụng/ Applied model list: AQA-KCRV10XAW, AQA-KCRV13XAW, AQA-RUV10XAW, AQA-RUV13XAW, AQA-RUV10RB, AQA-RUV13RB, AQA-RV9QA, AQA-RV13QA, AQA-RV18QA, AQA-RV24QA, AQA-RV9QC, AQA-RV13QC, AQA-KCRV10TR, AQA-KCRV13TR, AQA-KCRV10TH, AQA-KCRV13TH, AQA-KCRV10TK, AQA-KCRV13TK, AQA-KCRV18TK, AQA-KCRV10WNMA, AQA-KCRV13WNMA, AQA-KCRV10WNZA, AQA-KCRV13WNZA
 • Tủ lạnh: 10 năm so với máy nén Inverter (*) 
  Refrigerator: 10 years for compressor inverter (*)
 • Máy điều tiết (máy lạnh): 5 năm so với máy nén Inverter (*) 
  Air conditoner (AC): 5 years for compressor Inverter (*)
 • Máy giá buốt thương nghiệp LCAC: 5 năm so với máy nén Inverter (*) 
  Commercial AC (LCAC) : 5 years for compressor Inverter (*)
 • Máy nước rét gia dụng: 10 năm so với thanh gia nhiệt độ và bình chứa chấp (*) 
  Water heater: 10 years with water tank & heating element (*)
 • Tủ đông đúc, tủ mát 
  Chest freezer, Show case

– Chính sách cũ mang lại Tủ Đông: 3 năm so với máy nén (**) 
Old policy for Chest freezer: 3 years for compressor (**) 
Danh sách thành phầm cút kèm/ Attached model list
AQF-C210, AQF-C260, AQF-C310, AQF-C410, AQF-C520, AQF-C680, AQF-R320, AQF-R390, AQF-R490, AQF-R520, AQF-C850

Xem thêm: bếp điện từ đôi

– Chính sách mới mẻ mang lại Tủ Đông năm 2019: 5 năm so với máy nén & dàn giá buốt (*) 
New policy for Chest freezer in 2019 year: 5 years for Compressor & Evaporator (*)
Danh sách thành phầm cút kèm/ Attached model list:
AQF-155EGD, AQF-335EGD, AQF-435ED, AQF-525ED, AQF-F435ED, AQF-FG155ED

– Chính sách mới mẻ mang lại Tủ Đông & Tủ Mát năm 2020 & 2021: 5 năm so với máy nén (*) 
New policy for Chest freezer & Show case in 2020 & 2021 year: 5 years for Compressor (*)
Danh sách thành phầm cút kèm/ Attached model list:
AQF-C4201E, AQF-C5701E, AQF-C6901E, AQF-C4202E, AQF-C5702E, AQF-C3001S, AQF-C3201S
AQS-F318S, AQS-F368S, AQS-F418S, AQS-F340S, AQS-F400S, AQS-F440S

(*) Toàn cỗ thân thiện máy và những phần tử khác: 2 năm Bảo Hành chi phí chuẩn chỉnh.
Whole product & other component: 2 years warranty

(**) Toàn cỗ thân thiện máy và những phần tử khác: một năm Bảo Hành chi phí chuẩn chỉnh. 
Whole product & other component: 1 year warranty

III. ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH 
SERVICE LOCATION

 • Danh sách những trung tâm Bảo Hành, trạm Bảo Hành ủy quyền của AEV, sướng lòng coi chi tiêt tại:
  https://cocobaydanang.edu.vn/tram-bao-hanh
  List of ASC/ ESC/ DSC, please refer to lớn https://cocobaydanang.edu.vn/tram-bao-hanh
 • Máy giặt, tủ giá buốt, máy giá buốt (máy điều hòa), tủ đông đúc, tủ non, tủ rượu, máy tắm nước rét, tivi
  Washing machine, Refrigerator, Air conditioner, chest freezer, Wine cellar, beverage cooler, water heater, tivi:
 • Hỗ trợ thẳng tận nơi quý khách hàng ứng với những lỗi tương quan cho tới thành phầm, thay cho thế linh phụ kiện.
  Provide service at customer house by DSC/ESC/ASC Aqua VietNam in whole country.
 • Hỗ trợ qua quýt năng lượng điện thoại: chỉ dẫn dùng và những lỗi bởi quý khách hàng dùng và lắp ráp thành phầm ko trúng. Trường thích hợp đòi hỏi tương hỗ tận nơi, quý khách hàng có khả năng sẽ bị tính phí quãng lối mang lại nhân viên cấp dưới chuyên môn của trạm Bảo Hành. 
  Consulate tư vấn by phone: Instructions for using and errors using concern to lớn installation by  customers incorrect. In case of requesting assistance at home page, you will be charged the distance for the technician of the warranty station.

– Lò vi sóng, phòng bếp nướng, nồi cơm trắng năng lượng điện, bếp từ kể từ, phòng bếp mặt trời, quạt máy, quạt khá nước:  Khách mặt hàng tiếp tục gửi thành phầm cần thiết thay thế sửa chữa Bảo Hành cho tới (Bảo hành tại) những trung tâm Bảo Hành hoặc (và) trạm Bảo Hành ủy quyền của doanh nghiệp lớn AEV sớm nhất sẽ được thay thế sửa chữa (Cây nước rét giá buốt tiếp tục vận dụng Bảo Hành tận nơi khách hàng hàng) 
Microwave oven, grill, electric cooker, induction cooker, infrared stove, fan: Customers will pick up product to lớn the nearest AEV authorized warranty station to lớn be repaired (Water dispensor will service at the customer’s home)

(Danh sách những trung tâm Bảo Hành, trạm Bảo Hành ủy quyền của AEV, sướng lòng coi chi tiêt tại:
https://cocobaydanang.edu.vn/tram-bao-hanh )
List of ASC/ ESC/ DSC, please refer to https://cocobaydanang.edu.vn/tram-bao-hanh

IV. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH MIỄN PHÍ 
FREE WARRANTY CONDITION:

1- THỜI HẠN BẢO HÀNH MIỄN PHÍ: 
FREE WARRANTY PERIOD

 • Sản phẩm còn vô thời hạn Bảo Hành (Theo Mục II) và sở hữu ĐK Bảo Hành.
  Product is in warranty time & being registered warranty
 • Sản phẩm bị hỏng bởi lỗi chuyên môn trong phòng phát triển.
  Product is damaged due to lớn mistake from manufacture

a/   Trường thích hợp thành phầm còn xuất hiện phiếu Bảo Hành theo đuổi sản phẩm 
Product have warranty thẻ enclosed                                     

 • Phiếu Bảo Hành nên được xuất trình Lúc sở hữu đòi hỏi Bảo Hành không tính phí . Trong tình huống quan trọng, quý khách hàng rất cần được xuất trình hóa đơn mua sắm hàng
  Warranty thẻ is obligatory to lớn show up when being requested service with không tính phí. In necessary cases, customer has to lớn show up invoice issued by financial agency
 • Số sê-ri máy, loại máy bên trên thành phầm nên trùng phù hợp với số sê-ri máy, loại máy bên trên phiếu Bảo Hành (sản phẩm phát triển trước 01/07/2016). Số sê-ri bên trên thành phầm nên còn nguyên lành, không xẩy ra cạo sửa, lẹo vá, hoặc dính kèm đè lên trên vì chưng ngẫu nhiên vật nào là khác
  Serial number, model on products must be corresponded with serial, model in warranty thẻ (product manufactured before 1 July 2016). Serial number on products must be in good shape, not being cracked, joined or stick by another thing
 • Phiếu Bảo Hành nên còn nguyên lành, nên thể hiện tại rõ ràng thương hiệu quý khách hàng và ngày mua sắm, ko lẹo nối, không xẩy ra tẩy xóa. (sản phẩm phát triển trước 01/07/2016)
  Warranty thẻ must be in good shape, displayed clearly the customer name & purchased date, not being erased or joined ( product manufactured before 1 july 2016)

   b/   Trường thích hợp thành phầm Bảo Hành năng lượng điện tử không tồn tại phiếu Bảo Hành tất nhiên sản phẩm
Product already E-Warramty registration

 • Căn cứ và vận dụng bên trên việc ĐK vấn đề Bảo Hành năng lượng điện tử kể từ siêu thị,  shop hoặc đại lý về doanh nghiệp lớn AEV
  Folllow warranty expiry time valued in system successfully registrate by cửa hàng dealer
 • Trong thời hạn Bảo Hành, hoặc ngoài thời hạn Bảo Hành Lúc thành phầm sở hữu trục trặc hoặc trường hợp hi hữu, quý khách hàng sướng lòng liên hệ theo đuổi những cơ hội ở khoản a/ mục IV
  In the warranty or even product is out warranty  when products get damages, Customer please tương tác to lớn toll không tính phí 1800585832 or other contacts show in guidance in IV/a in order to lớn be consulate không tính phí at home

LƯU Ý: Trong thời hạn Bảo Hành tình huống cần thiết gửi thành phầm cho tới trạm Bảo Hành nhằm thay thế sửa chữa thì chuyên môn của trạm Bảo Hành tiếp tục là kẻ đưa ra quyết định và vô tình huống này quý khách hàng ko nên trả ngân sách vận gửi thành phầm kể từ mái ấm cho tới trạm Bảo Hành và ngược lại
NOTE: In case the products need to lớn move to lớn service station for service, the technician of service station will be the person to lớn give out the decision & in this case customer will not be pay the translated cost for customer house to lớn service station & in contract

2- ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ
NOT FREE WARRANTY CONDITION:

 • Sản phẩm đã mất hạn Bảo Hành.
  Product is out of warranty time.
 • Không sở hữu phiếu Bảo Hành hoặc bệnh kể từ hóa đơn tương quan cho tới thành phầm. (sản phẩm phát triển trước 01/07/2016)
  Have no warranty thẻ, or Invoice (Issued by financial agency) concern to lớn product ( Product manufactured before 1 July 2016)
 • Số sê-ri máy, loại máy bên trên thành phầm ko trùng khớp với số sê-ri máy, loại máy bên trên phiếu Bảo Hành (sản phẩm phát triển trước 01/07/2016) 
  Serial, model name on product is not corresponded with serial, model of warranty thẻ ( Product manuafactured before 1 July 2016)
 • Sản phẩm hỏng lỗi bởi vận gửi, dùng sai tính năng, lắp ráp ko hòa hợp sách chỉ dẫn, mối cung cấp năng lượng điện tạm bợ, dùng sai năng lượng điện thế, dùng mối cung cấp nước yếu đuối (theo thông số kỹ thuật chuyên môn về áp suất nước đòi hỏi được hướng dẫn và chỉ định vô tư liệu chỉ dẫn sử dụng), dơ, phèn… hoặc bảo vệ ko chất lượng như nhằm nước, lớp bụi, cặn không sạch, động vật hoang dã, côn trùng nhỏ, vật lạ… vô máy tạo nên trường hợp hi hữu hỏng lỗi thành phầm. 
  Product is damaged due to lớn transfortation, wrong using as instruction, wrong installing, wrong power, Un stable voltage or frequency or power source is changed over the limited: 220V±10%. Using weak water source, dirty or not good protect from other insert moving in & caused the damages product
 • Sản phẩm hỏng bởi bị rơi hoặc bởi tác dụng phía bên ngoài, tai nạn đáng tiếc, thiên tai, lũ lụt thực hiện nứt, móp bể, rỉ sét, ố không sạch bởi ăn bào mòn vì chưng hóa hóa học hoặc bởi hóa học lỏng sập vô..
  Product is damaged as the result of natural disaster, flood, thunderstorm, burning or Transportation caused crack, deform, broken, scratched, rust due to lớn affected by liquidation splashing
 • Khách mặt hàng tự động ý toá gỡ, thay cho thay đổi cấu tạo thành phầm hoặc thành phầm và được thay thế sửa chữa ở những điểm ko nên là Trung tâm Bảo Hành hoặc Trạm Bảo Hành ủy quyền của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện Máy AQUA nước ta.
  Product not repaired or disassembled or replaced parts by authorized technician by DSC/ESC/ASC Aqua.
 • Số máy, loại máy bên trên thành phầm bị cạo sửa, xóa tổn thất, vấn đề thành phầm ko phù phù hợp với hóa đơn tài chủ yếu tương quan cho tới thành phầm (nếu có).
  Serial, model name on product is cutting or missing not corresponded with serial, model of warranty thẻ or invoice.
 • Sản phẩm tủ giá buốt dùng vô mục tiêu sale (Kinh doanh đồ ăn, nước giải khát, cty ăn uống vv….)
  Refrigerator used for sale purpoasal ( Food sale, bevearage, service ,,,)
 • Sản phẩm máy giặt dùng ở những điểm với độ mạnh cao đối với độ mạnh dùng thông dụng bên trên những chung cư mái ấm gia đình, như dùng bên trên tiệm hạn chế tóc, thẩm mỹ và làm đẹp viện, hotel, căn bệnh viện… thì quan trọng nên thay cho thế linh phụ kiện ( như: tế bào tơ, bạc đạn,…) thông thường xuyên rộng lớn. Những tình huống dùng như thế ko nằm trong phạm vi thời hạn Bảo Hành của công ty chúng tôi. Trong khi, quý khách hàng nên thảo luận với siêu thị phân phối thành phầm sẽ được thay cho thế linh phụ kiện chính xác hỗ trợ cho máy hoạt động và sinh hoạt chất lượng rộng lớn. 
  Washing machine products are used with high densisty overload  & abnormal than thở normally  in household apartments, such as using at hairdressers, beauty salons, hotels, hospitals … should be necessary to lớn replace components (such as motors, bearings, …) more often. Such as cases are not in  by our warranty period. In addition, customers should discuss with DSC/ESC/ASC  to lớn buy spare part originally to lớn make sure good performance.
 • Không Bảo Hành cỗ thanh lọc sơ vải vóc và những phụ khiếu nại tất nhiên.
  Accessories part followed with product is not be service part with không tính phí. Ex: promotion gift, Other attachment part as Lint filter, battery, odor anti, filter, tray, shelf …
 • Các tình huống đòi hỏi lau chùi và vệ sinh thành phầm, duy trì thành phầm ko trực thuộc khuôn khổ Bảo Hành.
  Cases to lớn request re cleaning, maintained product will not belong to lớn service items.

3- YÊU CẦU BẢO HÀNH – BẢO TRÌ 
SERVICE & MAINTAINANCE REQUEST

Quý khách hàng hoàn toàn có thể đòi hỏi Bảo Hành và duy trì những thành phầm của AEV, (chú ý: quý khách hàng sẽ tiến hành Bảo Hành không tính phí theo đuổi khoản 1 mục IV và tính phí theo đuổi khoản 2 mục IV).
Customer can Gọi for service & maintainance to lớn Aqua product ( Service is không tính phí follow condition IV/1 & charge follow condition IV/2)

 • Cách 1: Gọi tổng đài miễn phí: 1800 58 58 32 vô thời hạn 7:00 ~ 19:00 (Thứ 2 – Chủ Nhật).
  Case 1: Call hot line không tính phí 1800585832 from 7:00 ~ 19:00 (Monday – Sunday).
 • Cách 2: Yêu cầu trực tuyến bên trên Website: https://ew.cocobaydanang.edu.vn/yeu-cau-bao-hanh
  Case 2: Online service request at Website: https://ew.cocobaydanang.edu.vn/yeu-cau-bao-hanh
 • Cách 3: Gửi gmail về chống chở che khách hàng hàng:  [email protected] (vui lòng cung ứng rõ ràng số Smartphone liên lạc).
  Case 3: Send gmail to [email protected]  Please attach phone number
 • Cách 4: Gửi lời nhắn SMS về tổng đài 8077 với cú pháp: AQUA_YCBH ( _ : là khoảng tầm trắng)
  Case 4: Send SMS to lớn 8077 with syntax: AQUA_YCBH ( -: Blank) ( Cost charge follow rule of service Mobile, Vinaphone, Viettel)

1. Quy quyết định về thay đổi sản phẩm
Policy for Exchanged product

Quý quý khách hàng được thay đổi thành phầm nằm trong loại Lúc gặp gỡ trường hợp hi hữu “do lỗi chuyên môn trong phòng sản xuất”. Sản phẩm lỗi chỉ được thay đổi sau thời điểm vẫn sở hữu xác nhận vì chưng chuyên môn viên của AQUA nước ta hoặc Phòng Dịch Vụ AQUA nước ta và vâng lệnh những ĐK sau:
Change new products of the same type when having mistake from manufacture”. The defective product can only be changed after it has been verified  by AQUA Vietnam technician or Service Department AQUA Vietnam follow the conditions:

 • Sản phẩm được xác lập là sản phẩm chính hãng của AQUA nước ta (Căn cứ vô hóa đơn mua sắm (đối với một trong những tình huống cần thiết thiết), tem phát hiện dán bên trên thành phầm và được ĐK Bảo Hành năng lượng điện tử)
  The product is determined to lớn be manufacture by AQUA Vietnam (Based on the purchase invoice (for some necessary cases), the stamp or lable identified on the product and has been registered for E-warranty
 • Hàng hóa nhận lại không xẩy ra lỗi về nước ngoài quan tiền ( móp méo, xây sát, vỡ, biến tấu,…) và không thiếu linh phụ kiện.
  Received products are not faulty in appearance (deforme, scratched, broken,  …) and full accessory.
 • Nếu thành phầm bị lỗi cụm giá buốt (hoặc cụm nóng), AQUA tiếp tục tổ chức thay đổi cụm giá buốt (hoặc cụm nóng) tương tự mang lại quý khách hàng. 
  If the product got troube from indoor (or out door), AQUA will proceed to lớn change the indoor  (or out door) for the customer.
 • Nếu thành phầm cần thiết thay đổi đã mất tồn kho, AQUA tiếp tục thay đổi mang lại quý khách hàng thành phầm tương tự.
  If the product is out of stock, AQUA will exchange for the substitute product.
 • Sản phẩm được vận dụng quyết sách Bảo Hành thông thường theo đuổi quy quyết định trong phòng phát triển Lúc sau thời điểm kết giục một năm lịch trình 1 thay đổi 1.
  The product is applied the normal warranty policy follow the manufacture  or follow special promotion for AC one change one
 • Sản phẩm được thay đổi vận dụng quyết sách Bảo Hành thông thường, ko được vận dụng kế tiếp quyết sách 1 thay đổi 1.
  The product is applied the normal warranty policy not follow special promotion for AC one change one.
 • Sản phẩm được thay đổi sở hữu thời hạn Bảo Hành tính từ thời điểm ngày mua sắm của thành phầm lỗi
  New product change to lớn customer will apply warranty time from changed day.
 • Sản phẩm còn vô Bảo Hành (2 năm) vẫn được sửa trị 3 thứ tự sở hữu thay cho linh phụ kiện với nằm trong 1 lỗi, sẽ tiến hành thay đổi trả (có xác nhận của trung tâm Bảo Hành địa hạt và chống Dịch Vụ Aqua phê duyệt vì chưng biên bản)
  Product in warranty time (2 years) got 3 times service repair with part replace will be change new (Had TIR published by local ASC/ESC/DSC & service department approved)

2. Trường thích hợp ko gật đầu đồng ý thay đổi sản phẩm 
Refusale Exchanged product

 • Quý khách hàng dùng thành phầm ko trúng hướng dẫn, tạo ra hư hại thành phầm, sản phẩm & hàng hóa.
  Products use not properly guidance causing damage to lớn products and goods.
 • Sản phẩm hỏng lỗi bởi nguyên do thiên tai, lũ lụt, hỏa thiến, côn trùng…
  Products damaged by natural disasters, floods, fires, insects .
 • Quý khách hàng ko tiến hành những quy quyết định theo đuổi đòi hỏi sẽ được tận hưởng chính sách Bảo Hành (Ví dụ: Không ĐK Bảo Hành năng lượng điện tử trúng thời hạn quy định).
  Customer bởi not follow the regulations of warranty condition (Example: Do not register E-warranty on   time).
 • Quý quý khách hàng tự động tạo ra hỏng lỗi phía bên ngoài như rách rưới vỏ hộp, bong tróc, móp méo, biến tấu, thay cho thay đổi dáng vẻ, cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt của thành phầm,…)
  Customers cause external damage such as tearing of packaging, peeling, deforming, changing the shape, structure, operation principles of products, …)
 • Không vận dụng so với những thành phầm ko được liệt kê ở mục 1.
  Not applied to lớn product not inclused in no 1.
 • Lỗi xẩy ra bởi lắp ráp, bảo trì ko đúng cách dán.
  Faulty due to lớn installation in property 
 • Không vận dụng mang lại tình huống hỏng lỗi phụ khiếu nại tất nhiên (remote, lưới thanh lọc, đèn hiển thị,…). 
  Not applied warranty FOC to lớn accessory part (remote control, filter, indicator,…)                                                                                                 

Giám Đốc Dịch Vụ AQUA Việt Nam        
Service Department Director AQUA Viet Nam

Xem thêm: bảo hành tủ lạnh samsung địa điểm