thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Bạn đang xem: thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Thuật ngữ “bộ” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Câu căn vặn vô đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Thương hiệu tài liệu quan tiền hệ

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: C

Thuật ngữ “bộ” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng người tiêu dùng sản phẩm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu căn vặn liên quan

Phần mượt nào là tại đây ko cần là hệ QT CSDL quan tiền hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối liên hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng làm kiến tạo những CSDL quan tiền hệ

B. Phần mượt dùng làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL quan tiền hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những việc quản lí lí sở hữu chứa chấp những mối liên hệ trong những dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “miền” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Xem thêm: tàu cao tốc cát linh

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

A. Sửa phiên bản ghi

B. Thêm phiên bản ghi

C. Xoá phiên bản ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan tiền hệ?

A. Sắp xếp những phiên bản ghi

B. Thêm phiên bản ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

các thắc mắc khác

  • Trong quy mô mối liên hệ, về mặt mày cấu tạo thì tài liệu được thể hiện nay vô các:
  • Trong hệ CSDL mối liên hệ, miền là:
  • Mô hình thịnh hành nhằm kiến tạo CSDL mối liên hệ là:
  • Các định nghĩa dùng làm tế bào mô tả những nhân tố nào là sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan tiền hệ?
  • Mô hình tài liệu mối liên hệ được E. F. Codd khuyến nghị năm nào?
  • Phát biểu nào là trong những tuyên bố sau là sai Lúc nói tới miền?
  • Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối liên hệ vô hệ CSDL quan tiền hệ?
  • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải nào là tại đây nhận định rằng bảng cơ ko cần là 1 trong những mối liên hệ vô hệ CSDL quan tiền hệ?
  • Khẳng quyết định nào là là sai Lúc nói tới khoá?
  • Trong quy mô mối liên hệ, buộc ràng ra làm sao được gọi là buộc ràng trọn vẹn thực thể (ràng buộc khoá)?

đề trắc nghiệm tin cẩn học tập 12 mới mẻ nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : hướng dẫn mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : hướng dẫn mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Thương hiệu tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Thương hiệu tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu

Xem thêm: nồi chiên không dầu giá bao nhiêu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu