thoitiethaiduong

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hải Dương

Thời tiết hiện nay tại

Bạn đang xem: thoitiethaiduong

Cập nhật: 13h 07/11/2023

  • Thời tiết

    : hầu hết mây, ko mưa

  • Hướng gió

    : Gió bắc tây-bắc - tốc độ: 3 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ tư 08/11/2023

29°C

23°C

 96°%

4m/s

Có mây, ko mưa

Thứ năm 09/11/2023

31°C

24°C

 84°%

5m/s

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 10/11/2023

31°C

25°C

 100°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 11/11/2023

31°C

25°C

 94°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: sủng phi của vương

Chủ nhật 12/11/2023

30°C

25°C

 98°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhì 13/11/2023

24°C

20°C

 73°%

Nhiều mây, sở hữu mưa dông

Thứ phụ thân 14/11/2023

25°C

18°C

 16°%

Nhiều mây, ko mưa

Thứ tư 15/11/2023

28°C

20°C

 18°%

Có mây, ko mưa

Thứ năm 16/11/2023

28°C

20°C

Xem thêm: một mực cưng chiều giang nhẫn

 18°%

Có mây, ko mưa

Biểu trang bị nhiệt độ phỏng 10 ngày qua