thoitiet hưng yên

Thoitiethanoi.com được chấp nhận chúng ta đánh giá dự đoán khí hậu mang lại thời điểm hôm nay bên trên Hưng Yên. Với cty trực tuyến free của Cửa Hàng chúng tôi, chúng ta có thể hưởng thụ khí hậu và sức nóng phỏng tối đa và thấp nhất của thời điểm hôm nay.

 • Hiện tại
 • Sáng
 • Trưa
 • Chiều
 • Tối
 • Theo giờ
 • Thời tiết Hiện bên trên Thứ 6 (02-11-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Bạn đang xem: thoitiet hưng yên

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mây dày đặc

  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật khi 08:42

  Thích quá! Chán quá!


  Xem thêm

  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ phủ phủ: 97%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-11-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  ít mây

  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật khi 08:42

  Thích quá! Chán quá!


  Xem thêm

  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.28mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ phủ phủ: 18%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-11-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác

  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật khi 08:42

  Thích quá! Chán quá!


  Xem thêm

  • Lượng mưa : 0.23mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ phủ phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-11-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác

  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật khi 08:42

  Thích quá! Chán quá!


  Xem thêm

  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 0.3mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ phủ phủ: 96%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-11-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.65 Kinh độ: 106.0667

  mưa rải rác

  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật khi 08:42

  Thích quá! Chán quá!


  Xem thêm

  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 2.83mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ phủ phủ: 90%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật khi 08:42

  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ phủ phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 87% 2.7mps 152º SSE 0mm 53%
  6:00 nhiều mây 28ºC 53% 4.05mps 144º SE 0mm 55%
  9:00 ít mây 25ºC 18% 3.28mps 130º SE 0mm 77%
  12:00 trời quang quẻ mây 24ºC 2% 1.88mps 144º SE 0mm 87%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 8% 1.06mps 166º SSE 0.23mm 92%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 93% 0.56mps 121º ESE 0.21mm 93%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 96% 0.3mps 99º E 0.16mm 89%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 86% 1.59mps 157º SSE 0.43mm 68%

  Thích quá! Chán quá!

  Xem thêm: truyện hợp đồng hôn nhân 100 ngày

Thứ 5

Dự báo ngày 02-11-2023

mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC

 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.05mps 144º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ phủ phủ: 85%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-11-2023

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC

 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.93mps 137º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ phủ phủ: 88%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-11-2023

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC

 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.92mps 148º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ phủ phủ: 62%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-11-2023

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC

 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.49mps 146º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ phủ phủ: 78%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-11-2023

mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC

 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.82mps 83º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ phủ phủ: 93%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-11-2023

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC

 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.61mps 96º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ phủ phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-11-2023

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC

 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.98mps 104º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ phủ phủ: 70%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-11-2023

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC

 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.83mps 121º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ phủ phủ: 49%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-11-2023

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC

 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.41mps 109º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ phủ phủ: 73%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-11-2023

mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC

 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.35mps 62º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ phủ phủ: 97%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-11-2023

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC

 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.72mps 351º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ phủ phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-11-2023

mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC

 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.8mps 347º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ phủ phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2023

mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC

 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.74mps 346º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ phủ phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2023

mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC

 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.15mps 350º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ phủ phủ: 96%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2023

mây dày đặc

Xem thêm: truyện của phỉ ngã tư tồn

Mây Dày đặc

23ºC

 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.1mps 353º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ phủ phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thích quá! Chán quá!

Xem thêm