thoitiet hà tĩnh

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hà Tĩnh

Thời tiết hiện tại tại

Bạn đang xem: thoitiet hà tĩnh

Cập nhật: 13h 18/11/2023

  • Thời tiết

    : Mây thay cho thay đổi, trời nắng

  • Hướng gió

    : Gió bắc - tốc độ: 3 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Chủ nhật 19/11/2023

26°C

17°C

 0°%

4m/s

Có mây, ko mưa

Thứ nhị 20/11/2023

26°C

18°C

 0°%

4m/s

Có mây, ko mưa

Thứ tía 21/11/2023

27°C

17°C

 0°%

Ít mây, ko mưa

Thứ tư 22/11/2023

27°C

17°C

 10°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: lạn kha kì duyên

Thứ năm 23/11/2023

25°C

19°C

 49°%

Nhiều mây, với mưa nhỏ

Thứ sáu 24/11/2023

24°C

20°C

 47°%

Nhiều mây, với mưa dông

Thứ bảy 25/11/2023

25°C

18°C

 43°%

Nhiều mây, với mưa nhỏ

Chủ nhật 26/11/2023

24°C

20°C

 43°%

Nhiều mây, với mưa dông

Thứ nhị 27/11/2023

24°C

20°C

Xem thêm: công chúa nhỏ

 43°%

Nhiều mây, với mưa dông

Biểu đồ vật nhiệt độ chừng 10 ngày qua