thời tiết võ nhai

Hôm nay29 Thg10

tối đa: 23°Ctối thiểu: 21°C

Bạn đang xem: thời tiết võ nhai

48°


9 Km/h

Lượng mưa
4,6 mm

Hôm nay29 Thg10

tối đa: 23°Ctối thiểu: 21°C

Có mây tất nhiên các mùa mưa.

Thứ Hai30 Thg10

tối đa: 29°Ctối thiểu: 21°C

49°


10 Km/h

Lượng mưa
0,4 mm

Thứ Hai30 Thg10

tối đa: 29°Ctối thiểu: 21°C

Bầu trời đem mây một trong những phần.

Thứ Ba31 Thg10

tối đa: 29°Ctối thiểu: 22°C

59°


8 Km/h

Lượng mưa
0,6 mm

Thứ Ba31 Thg10

tối đa: 29°Ctối thiểu: 22°C

Bầu trời đem mây.

Thứ Tư01 Thg11

tối đa: 27°Ctối thiểu: 21°C

178°

Xem thêm: lạn kha kì duyên


8 Km/h

Lượng mưa
0,7 mm

Thứ Tư01 Thg11

tối đa: 27°Ctối thiểu: 21°C

Mây một trong những phần với tài năng đem mưa.

Thứ Năm02 Thg11

tối đa: 29°Ctối thiểu: 22°C

201°


10 Km/h

Lượng mưa
0,6 mm

Thứ Năm02 Thg11

tối đa: 29°Ctối thiểu: 22°C

Bầu trời đem mây một trong những phần.

Thứ Sáu03 Thg11

tối đa: 28°Ctối thiểu: 24°C

180°


12 Km/h

Lượng mưa
5,9 mm

Thứ Sáu03 Thg11

tối đa: 28°Ctối thiểu: 24°C

Có mây tất nhiên các mùa mưa.

Thứ Bảy04 Thg11

tối đa: 27°Ctối thiểu: 24°C

191°


9 Km/h

Lượng mưa
8,9 mm

Xem thêm: tra công chi tử

Thứ Bảy04 Thg11

tối đa: 27°Ctối thiểu: 24°C

Có mây và mưa kèm cặp tài năng đem theo đuổi sấm.