thời tiết sơn la hôm nay và ngày mai

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Sơn La

Thời tiết hiện tại tại

Cập nhật: 16h 04/09/2023

  • Thời tiết

    : hầu hết mây, ko mưa

  • Hướng gió

    : Gió nhộn nhịp phái nam - tốc độ: 1 m/s

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ phụ vương 05/09/2023

31°C

21°C

65%

 25°%

2m/s

Có mây, ngày ko mưa

Thứ tư 06/09/2023

31°C

23°C

 55°%

2m/s

Có mây, ko mưa

Thứ năm 07/09/2023

31°C

24°C

 69°%

2m/s

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 08/09/2023

30°C

24°C

 71°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 09/09/2023

Xem thêm: 1 bar bằng bao nhiêu kg

31°C

24°C

 86°%

Có mây, sở hữu mưa rào

Chủ nhật 10/09/2023

30°C

24°C

 94°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhị 11/09/2023

30°C

24°C

 92°%

Có mây, ko mưa

Thứ phụ vương 12/09/2023

30°C

24°C

 98°%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 13/09/2023

30°C

24°C

 92°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ năm 14/09/2023

30°C

24°C

 92°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Xem thêm: unie

Biểu đồ gia dụng nhiệt độ chừng 10 ngày qua