thoi tiet quang binh

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Quảng Bình

Dự báo không khí 10 ngày tới

Chủ nhật 05/11/2023

Bạn đang xem: thoi tiet quang binh

30°C

24°C

83%

 49°%

4m/s

Có mây, ngày ko mưa

Thứ nhị 06/11/2023

30°C

25°C

 100°%

3m/s

Có mây, đem mưa rào

Thứ phụ thân 07/11/2023

29°C

24°C

 100°%

4m/s

Nhiều mây, đem mưa dông

Thứ tư 08/11/2023

29°C

24°C

 86°%

Có mây, ko mưa

Thứ năm 09/11/2023

30°C

25°C

 88°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: truyện hợp đồng hôn nhân 100 ngày

Thứ sáu 10/11/2023

30°C

25°C

 88°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 11/11/2023

28°C

25°C

 86°%

Có mây, đem mưa rào

Chủ nhật 12/11/2023

29°C

24°C

 90°%

Nhiều mây, đem mưa, mưa rào

Thứ nhị 13/11/2023

27°C

21°C

 100°%

Nhiều mây, đem mưa to

Thứ phụ thân 14/11/2023

27°C

21°C

Xem thêm: thiên châu biến

 100°%

Nhiều mây, đem mưa to

Biểu trang bị sức nóng phỏng 10 ngày qua