thời tiết phú thọ 7 ngày tới

Ban ngày

Chủ yếu hèn đem mây. Cao 35°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Bạn đang xem: thời tiết phú thọ 7 ngày tới

Hướng gió: 348°BTB

Tốc chừng gió: 11km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 25°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 16°BĐB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão cải tiến và phát triển nhập chiều tối. Cao 34°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 357°B

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 26°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 53°ĐB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 33°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 20°BĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 74°ĐĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 92%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 70%.

Hướng gió: 44°ĐB

Tốc chừng gió: 10km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 80%.

Hướng gió: 70°ĐĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 94%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 80%.

Hướng gió: 46°ĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 7

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 70%.

Hướng gió: 57°ĐĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 95%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 32°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 27°BĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 60°ĐĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 92%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 15°BĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 77%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 33°BĐB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 93%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Xem thêm: quy lộ vn2

Hướng gió: 7°B

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 22°BĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 92%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 31°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 3°B

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 77%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rưởi. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 53°ĐB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 32°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 33°BĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 57°ĐĐB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 45°ĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 58°ĐĐB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rưởi. Cao 32°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 45°ĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 58°ĐĐB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 48°ĐB

Tốc chừng gió: 9km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 62°ĐĐB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 50°ĐB

Tốc chừng gió: 8km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 69°ĐĐB

Tốc chừng gió: 7km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: check imei icloud