thời tiết nam định 10 ngày tới

Áp suất

1023 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:06 17:14

Mây rải rác

Áp suất

1021 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:06 17:14

Mây thưa

Áp suất

1019 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:07 17:14

Bầu trời quang quẻ đãng

Áp suất

1018 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:08 17:14

Mây rải rác

Áp suất

1015 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:08 17:14

Mưa nhẹ

Áp suất

1017 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:09 17:13

Mưa nhẹ

Áp suất

1019 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:10 17:13

hầu hết mây

Áp suất

1019 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:10 17:13

Mưa nhẹ

Áp suất

1020 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:11 17:13

hầu hết mây

Áp suất

1018 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:12 17:13

hầu hết mây

Đã update 12 phút trước

Mây rải rác 19°

Mây rải rác

Cảm giác như 17.6°.

Dự báo những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn

06:06 17:14

Thấp/Cao

17.3°/26.6°

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Điểm ngưng

8.5 °C

Chỉ số UV

Tin tức thời tiết