thoi tiet lai chau

Đêm nay03 Thg11

tối thiểu: 23°C

Bạn đang xem: thoi tiet lai chau

250°


1 Km/h

Lượng mưa
1,5 mm

Đêm nay03 Thg11

tối thiểu: 23°C

Mưa rào nhẹ nhàng.

Thứ Bảy04 Thg11

tối đa: 28°Ctối thiểu: 23°C

161°


5 Km/h

Lượng mưa
6,7 mm

Thứ Bảy04 Thg11

tối đa: 28°Ctối thiểu: 23°C

Mưa bám theo các mùa rõ rệt.

Chủ Nhật05 Thg11

tối đa: 29°Ctối thiểu: 23°C

288°


3 Km/h

Lượng mưa
3,6 mm

Chủ Nhật05 Thg11

tối đa: 29°Ctối thiểu: 23°C

Mưa nhỏ bám theo các mùa rõ rệt.

Thứ Hai06 Thg11

tối đa: 28°Ctối thiểu: 22°C

130°

Xem thêm: ai là ai của ai


4 Km/h

Lượng mưa
10,8 mm

Thứ Hai06 Thg11

tối đa: 28°Ctối thiểu: 22°C

Từng mùa rõ rệt và mưa tất nhiên tài năng sở hữu sấm.

Thứ Ba07 Thg11

tối đa: 26°Ctối thiểu: 22°C

134°


3 Km/h

Lượng mưa
8,4 mm

Thứ Ba07 Thg11

tối đa: 26°Ctối thiểu: 22°C

Mưa rào.

Thứ Tư08 Thg11

tối đa: 26°Ctối thiểu: 22°C

120°


2 Km/h

Lượng mưa
3,2 mm

Thứ Tư08 Thg11

tối đa: 26°Ctối thiểu: 22°C

Có mây với tài năng sở hữu mưa rào.

Thứ Năm09 Thg11

tối đa: 31°Ctối thiểu: 22°C

21°


4 Km/h

Lượng mưa
0,6 mm

Xem thêm: tiên nghịch truyện full

Thứ Năm09 Thg11

tối đa: 31°Ctối thiểu: 22°C

Bầu trời sở hữu mây.