thời tiết khu vực hà nam

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hà Nam

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ nhị 23/10/2023

Bạn đang xem: thời tiết khu vực hà nam

29°C

23°C

60%

 16°%

3m/s

Có mây, ngày ko mưa

Thứ phụ vương 24/10/2023

30°C

24°C

 76°%

3m/s

Có mây, với mưa rào và dông

Thứ tư 25/10/2023

30°C

25°C

 100°%

3m/s

Có mây, với mưa rào và dông

Thứ năm 26/10/2023

31°C

25°C

 88°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 27/10/2023

30°C

25°C

 96°%

Có mây, với mưa rào và dông

Xem thêm: thần hào từ thi đại học sau bắt đầu

Thứ bảy 28/10/2023

26°C

24°C

 96°%

Nhiều mây, với mưa dông

Chủ nhật 29/10/2023

28°C

23°C

 51°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhị 30/10/2023

30°C

22°C

 14°%

Có mây, ko mưa

Thứ phụ vương 31/10/2023

30°C

21°C

 14°%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 01/11/2023

30°C

21°C

Xem thêm: tra công chi tử

 14°%

Có mây, ko mưa

Biểu vật sức nóng chừng 10 ngày qua