thời tiết hôm nay ninh bình

 • Thời tiết
 • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Ninh Bình

Thời tiết hiện nay tại

Bạn đang xem: thời tiết hôm nay ninh bình

Cập nhật: 13h 20/11/2023

 • Nhiệt độ

  : 26°C

 • Thời tiết

  : Ít mây, trời nắng

 • Độ ẩm

  : 47

 • Hướng gió

  : Lặng gió

Dự báo ngày hôm nay

Cập nhật: 04h30 20/11/2023

 • Nhiệt độ

  : 27°C

 • Độ ẩm

  : 42

 • Hướng gió

  : tốc độ: 2m/s

Dự báo tối hôm nay

Cập nhật: 04h30 20/11/2023

 • Nhiệt độ

  : 16°C

 • Độ ẩm

  : 93

 • Hướng gió

  : tốc độ: 2m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ tía 21/11/2023

27°C

15°C

 0°%

1m/s

Có mây, ko mưa

Thứ tư 22/11/2023

26°C

17°C

 25°%

1m/s

Có mây, ko mưa

Thứ năm 23/11/2023

27°C

20°C

 27°%

Xem thêm: ai là ai của ai

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 24/11/2023

27°C

19°C

 12°%

Nhiều mây, ko mưa

Thứ bảy 25/11/2023

26°C

17°C

 69°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 26/11/2023

26°C

19°C

 57°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhì 27/11/2023

27°C

19°C

 8°%

Có mây, ko mưa

Thứ tía 28/11/2023

26°C

18°C

 4°%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 29/11/2023

26°C

18°C

 4°%

Xem thêm: tim đập trên đầu lưỡi

Có mây, ko mưa

Biểu loại sức nóng chừng 10 ngày qua