thời tiết hôm nay hòa bình

 • Thời tiết
 • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hòa Bình

Thời tiết hiện tại tại

Bạn đang xem: thời tiết hôm nay hòa bình

Cập nhật: 7h 27/10/2023

 • Nhiệt độ

  : 23°C

 • Thời tiết

  : Mây thay cho thay đổi, trời nắng

 • Độ ẩm

  : 94

 • Hướng gió

  : Lặng gió

Dự báo ngày hôm nay

Cập nhật: 04h30 27/10/2023

 • Nhiệt độ

  : 33°C

 • Độ ẩm

  : 68

 • Hướng gió

  : tốc độ: 1m/s

Dự báo tối hôm nay

Cập nhật: 04h30 27/10/2023

 • Nhiệt độ

  : 24°C

 • Độ ẩm

  : 95

 • Hướng gió

  : tốc độ: 2m/s

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ bảy 28/10/2023

30°C

23°C

 °%

2m/s

Nhiều mây, đem mưa dông

Chủ nhật 29/10/2023

28°C

22°C

 °%

1m/s

Nhiều mây, đem mưa dông

Thứ nhì 30/10/2023

28°C

21°C

 °%

Xem thêm: luyện khí 5000 năm

Có mây, ko mưa

Thứ tía 31/10/2023

29°C

20°C

 °%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 01/11/2023

30°C

20°C

 °%

Có mây, ko mưa

Thứ năm 02/11/2023

28°C

19°C

 °%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 03/11/2023

28°C

19°C

 °%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 04/11/2023

28°C

19°C

 °%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 05/11/2023

28°C

19°C

 °%

Xem thêm: công chúa nhỏ

Có mây, ko mưa

Biểu đồ dùng nhiệt độ phỏng 10 ngày qua