thời tiết hải phòng hôm nay và ngày mai

 As of 6:49 pm GMT+07:00

Bạn đang xem: thời tiết hải phòng hôm nay và ngày mai

81°

Fair

Day

 96°

Night

 79°

Mostly Clear Night

Play

Watch:Bird's Eye View: Devastation In Greece

Rain

Occasional thunderstorms likely đồ sộ continue for the next several hours.

Feels Like90°

Sun Rise

5:38 am

Sunset

6:03 pm

Temperature

High / Low

--/79°

Wind

Wind

Xem thêm: hoàng hôn tiếng anh là gì

Wind Direction

7 mph

Humidity

Humidity

90%

Dew Point

Dew Point

77°

Barometric Pressure

Pressure

Arrow Up

29.65 in

UV Level

UV Index

0 of 11

Visibility

Visibility

6 mi

Moon Phase - Day 23

Moon Phase

Waning Crescent

Xem thêm: một lít nước bằng bao nhiêu kg