thời tiết hải dương 7 ngày tới

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Bạn đang xem: thời tiết hải dương 7 ngày tới

Hướng gió: 26°BĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão về muộn. Thấp 25°C. Gió TTB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 293°TTB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 35°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 44°ĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 68%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Phần nào là với mây. Thấp 26°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: B

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão cách tân và phát triển vô chiều tối. Cao 34°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 36°ĐB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 26°C. Gió Đ và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 96°Đ

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 42°ĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió ĐĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 80%.

Hướng gió: 78°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió Đ ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 80%.

Hướng gió: 79°Đ

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió ĐĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 80%.

Hướng gió: 70°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió Đ ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 80%.

Hướng gió: 89°Đ

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 63°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 58°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 70°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Xem thêm: phân biệt tiền giả

Hướng gió: 50°ĐB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 40°ĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 31°C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 1°B

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 357°B

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 31°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 12°BĐB

Tốc phỏng gió: 12km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 9°B

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 27°BĐB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 38°ĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 49°ĐB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 72%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm khắc trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 46°ĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 61°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 13km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 62°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 76°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 13km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 67°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 10km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: ngày tốt nhập trạch tháng 10 năm 2022

Thời tiết những vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam