thời tiết hà giang hôm nay

 • Thời tiết
 • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hà Giang

Bạn đang xem: thời tiết hà giang hôm nay

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 7h 28/08/2023

 • Nhiệt độ

  : 26°C

 • Thời tiết

  : đa phần mây, ko mưa

 • Độ ẩm

  : 95

 • Hướng gió

  : Lặng gió

Dự báo ngày hôm nay

Cập nhật: 04h30 28/08/2023

 • Nhiệt độ

  : 32°C

 • Độ ẩm

  : 54

 • Hướng gió

  : tốc độ: 1m/s

Dự báo tối hôm nay

Cập nhật: 04h30 28/08/2023

 • Nhiệt độ

  : 25°C

 • Độ ẩm

  : 85

 • Hướng gió

  : tốc độ: 1m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ phụ thân 29/08/2023

32°C

26°C

 76°%

1m/s

Có mây, ko mưa

Thứ tư 30/08/2023

32°C

25°C

 29°%

Xem thêm: năm 2023 là con gì

2m/s

Có mây, ko mưa

Thứ năm 31/08/2023

31°C

22°C

 6°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 01/09/2023

31°C

22°C

 10°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 02/09/2023

32°C

24°C

 12°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 03/09/2023

32°C

24°C

 16°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhị 04/09/2023

31°C

24°C

 25°%

Có mây, ko mưa

Thứ phụ thân 05/09/2023

31°C

24°C

 29°%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 06/09/2023

31°C

24°C

 29°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: tòng phu remix

Biểu loại nhiệt độ phỏng 10 ngày qua