thời tiết điện biên 10 ngày tới

Áp suất

1016 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:16 17:27

Mưa nhẹ

Áp suất

1020 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:27

Mưa nhẹ

Áp suất

1021 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:26

Mưa vừa

Áp suất

1021 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:18 17:26

hầu hết mây

Áp suất

1024 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:19 17:26

Mưa nhẹ

Áp suất

1025 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:19 17:25

hầu hết mây

Áp suất

1021 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:20 17:25

Mưa nhẹ

Áp suất

1018 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:21 17:25

hầu hết mây

Áp suất

1017 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:21 17:25

hầu hết mây

Áp suất

1016 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:22 17:25

hầu hết mây

Đã update trăng tròn phút trước

Mây cụm 22.8°

Mây cụm

Cảm giác như 22.4°.

Dự báo những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn

06:16 17:27

Thấp/Cao

20.5°/31°

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

Xem thêm: nghe truyện cười

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

Tin tức thời tiết