thời tiết chư prông gia lai

Kể kể từ 20:33 GMT+07:00

23°

Bạn đang xem: thời tiết chư prông gia lai

Chủ Yếu Có Mây

Ngày

 28°

Đêm

 21°

Mostly Cloudy Night

Dự báo thời điểm ngày hôm nay mang lại Chư Prông, Gia Lai

 • Sáng

  27°

  Mostly Cloudy

  --

 • Chiều

  26°

  Cloudy

  --

 • Tối

  23°

  Mostly Cloudy Night

  Rain

  Khả năng sở hữu mưa3%

 • Qua đêm

  21°

  Mostly Cloudy Night

  Rain

  Khả năng sở hữu mưa8%

Cảm giác như23°

Sun Rise

5:44

Sunset

17:19

Temperature

Cao/Thấp

--/21°

Wind

Gió

Wind Direction6 km/giờ

Humidity

Độ ẩm

90%

Dew Point

Điểm ngưng

22°

Barometric Pressure

Áp suất

Arrow Up1012.5 mb

UV Level

Chỉ số UV

0 / 11

Visibility

Tầm nhìn

11.27 km

Xem thêm: luyện khí 5000 năm

Moon Phase - Day 24

Tuần trăng

Trăng hạ huyền

 • Bây giờ

  23°

  Mostly Cloudy Night

  Rain

  Khả năng sở hữu mưa3%

 • 21:00

  23°

  Mostly Cloudy Night

  Rain

  Khả năng sở hữu mưa3%

 • 22:00

  23°

  Mostly Cloudy Night

  Rain

  Khả năng sở hữu mưa3%

 • 23:00

  23°

  Mostly Cloudy Night

  Rain

  Khả năng sở hữu mưa3%

 • 0:00

  23°

  Mostly Cloudy Night

  Rain

  Khả năng sở hữu mưa4%

Dự báo mặt hàng ngày

 • Hôm nay

  --

  21°

  Mostly Cloudy Night

  Rain

  Khả năng sở hữu mưa7%

 • Th 4 08

  31°

  21°

  Scattered Thunderstorms

  Rain

  Khả năng sở hữu mưa65%

 • Th 5 09

  31°

  21°

  Isolated Thunderstorms

  Rain

  Khả năng sở hữu mưa32%

 • Th 6 10

  30°

  21°

  Thunderstorm

  Rain

  Khả năng sở hữu mưa64%

 • Th 7 11

  31°

  Xem thêm: nghe truyện cười

  21°

  Partly Cloudy

  Rain

  Khả năng sở hữu mưa24%