thơ nắng bốn mùa

Dịu dàng và nhẹ nhàng nhàng
Vẫn là chị nắng và nóng xuân
Hung hăng, hoặc phẫn nộ giữ
Là tia nắng mùa hè
Vàng hoe như ham muốn khóc
Chẳng ai không giống nắng và nóng thu
Mùa tấp nập khóc hu hu
Bởi vì như thế không tồn tại nắng và nóng.

Xem thêm: truyện thần y

Bạn đang xem: thơ nắng bốn mùa

Tác giả: Mai Anh Đức.

Bài thơ Nắng tứ mùa (Chị nắng và nóng xuân)
Bài thơ Nắng tứ mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ dịu, Vẫn là chị nắng và nóng xuân, Hung hăng, hoặc phẫn nộ lưu giữ, Là tia nắng ngày hè, Vàng hoe như ham muốn khóc, Chẳng ai không giống nắng và nóng thu, Mùa tấp nập khóc hu hu, Bởi vì như thế không tồn tại nắng và nóng.
Bài thơ Nắng tứ mùa (Nắng hè)
Bài thơ Nắng tứ mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ dịu, Vẫn là chị nắng và nóng xuân, Hung hăng, hoặc phẫn nộ lưu giữ, Là tia nắng ngày hè, Vàng hoe như ham muốn khóc, Chẳng ai không giống nắng và nóng thu, Mùa tấp nập khóc hu hu, Bởi vì như thế không tồn tại nắng và nóng.
Bài thơ Nắng tứ mùa (Nắng Thu)
Bài thơ Nắng tứ mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ dịu, Vẫn là chị nắng và nóng xuân, Hung hăng, hoặc phẫn nộ lưu giữ, Là tia nắng ngày hè, Vàng hoe như ham muốn khóc, Chẳng ai không giống nắng và nóng thu, Mùa tấp nập khóc hu hu, Bởi vì như thế không tồn tại nắng và nóng.
Bài thơ Nắng tứ mùa (mùa đông)
Bài thơ Nắng tứ mùa (Mai Anh Đức): Dịu dàng và nhẹ dịu, Vẫn là chị nắng và nóng xuân, Hung hăng, hoặc phẫn nộ lưu giữ, Là tia nắng ngày hè, Vàng hoe như ham muốn khóc, Chẳng ai không giống nắng và nóng thu, Mùa tấp nập khóc hu hu, Bởi vì như thế không tồn tại nắng và nóng.