thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm

Câu hỏi:

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm?

Bạn đang xem: thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm

A. Khai báo độ cao thấp của trường

B. Tạo link Một trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng đẫn loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đích thị.

Đáp án đích thị D.

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao hàm Khai báo độ cao thấp của ngôi trường, Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng đẫn loại tài liệu cho từng ngôi trường, đó là nội dung cần thiết triển khai muốn tạo bảng – bước thứ nhất trong những công việc tạo nên lập một hạ tầng tài liệu.

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án D:

Trong lịch trình Tin học tập lớp 12, tất cả chúng ta được học tập về Các thao tác với hạ tầng tài liệu mối liên hệ, gồm: Tạo lập hạ tầng tài liệu, Cập nhật tài liệu và Khai thác hạ tầng tài liệu.

Về tạo nên lập hạ tầng tài liệu, bước thứ nhất trong những công việc tạo nên lập một hạ tầng tài liệu mối liên hệ là đưa đến một hoặc nhiều bảng. Để triển khai vấn đề đó, cần được khai báo cấu tạo bảng, bao gồm:

+ Đặt thương hiệu những trường;

Xem thêm: champions league

+ Chỉ quyết định loại tài liệu cho từng trường;

+ Khai báo độ cao thấp của ngôi trường.

– Chọn khoá chủ yếu mang đến bảng bằng phương pháp nhằm hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu tự động hóa lựa chọn hoặc tao xác lập khoá phù hợp trong những khoá của bảng thực hiện khoá chủ yếu.

– Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng.

– Tạo link Một trong những bảng bằng phương pháp xác lập những ngôi trường công cộng trong những bảng. Liên kết canh ty hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu biết liên kết những bảng thế nào nhằm đáp ứng việc kết xuất vấn đề.

Ngoài rời khỏi, những hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu đều được cho phép tao rất có thể thay cho thay đổi cấu tạo bảng, thay cho thay đổi khoá chủ yếu và xóa bảng…

Sau Lúc tạo nên cấu tạo tao rất có thể nhập tài liệu mang đến bảng. Thông thông thường việc nhập tài liệu được triển khai kể từ keyboard. Quá trình update đáp ứng một số trong những buộc ràng vẹn toàn và đã được khai báo.

Phần rộng lớn những hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu được cho phép đưa đến biểu kiểu nhập tài liệu nhằm việc nhập đơn giản và dễ dàng rộng lớn, nhanh chóng rộng lớn và giới hạn kỹ năng lầm lẫn.

Xem thêm: bao tử heo