thành phố thủ đức gồm những quận nào

Cho tôi căn vặn Thành phố Thủ Đức được xây dựng nhập năm nào? (Câu căn vặn của chị ấy Linh - Bình Phước)

Thành phố Thủ Đức được xây dựng nhập năm nào?

Căn cứ theo đòi Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH năm 2020 về sự việc bố trí những đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị xã, cung cấp xã và xây dựng TP.HCM Thủ Đức nằm trong TP.HCM Xì Gòn, Thành phố Thủ Đức được xây dựng vào trong ngày 01/01/2021.

Bên cạnh cơ, Thành phố Thủ Đức được xây dựng bên trên hạ tầng nhập toàn cỗ 49,79 km2 diện tích S ngẫu nhiên, 171.311 người của Quận 2; toàn cỗ 113,97 km2 diện tích S ngẫu nhiên, 310.107 người của Quận 9 và toàn cỗ 47,80 km2 diện tích S ngẫu nhiên, 532.377 người của quận Thủ Đức.

Bạn đang xem: thành phố thủ đức gồm những quận nào

Như vậy, sau khoản thời gian xây dựng, TP.HCM Thủ Đức đem 211,56 km2 diện tích S ngẫu nhiên và quy tế bào số lượng dân sinh 1.013.795 người.

Thành phố Thủ Đức được xây dựng nhập năm nào? Có từng nào quận?

Thành phố Thủ Đức được xây dựng nhập năm nào? (Hình kể từ Internet)

Thành phố Thủ Đức được xây dựng từ các việc nhập những quận nào?

Theo quy tấp tểnh Điều 1 Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH năm 2020 quy tấp tểnh về bố trí những đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị xã nhằm xây dựng TP.HCM Thủ Đức nằm trong Thành phố Xì Gòn như sau:

Sắp xếp những đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị xã nhằm xây dựng TP.HCM Thủ Đức nằm trong Thành phố Hồ Chí Minh
1. Thành lập TP.HCM Thủ Đức bên trên hạ tầng nhập toàn cỗ 49,79 km2 diện tích S ngẫu nhiên, 171.311 người của Quận 2; toàn cỗ 113,97 km2 diện tích S ngẫu nhiên, 310.107 người của Quận 9 và toàn cỗ 47,80 km2 diện tích S ngẫu nhiên, 532.377 người của quận Thủ Đức. Sau Khi xây dựng, TP.HCM Thủ Đức đem 211,56 km2 diện tích S ngẫu nhiên và quy tế bào số lượng dân sinh 1.013.795 người.
Thành phố Thủ Đức giáp Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 12, quận Bình Thạnh; tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.
....

Như vậy, Thành phố Thủ Đức được xây dựng bên trên hạ tầng nhập 03 quận gồm những: Quận 2, Q9 và quận Thủ Đức.

Đơn vị hành chủ yếu cung cấp xã nằm trong Thành phố Thủ Đức được bố trí như vậy nào?

Theo quy tấp tểnh khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH năm 2020 quy tấp tểnh về bố trí những đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị xã nhằm xây dựng TP.HCM Thủ Đức nằm trong Thành phố Xì Gòn.

Đơn vị hành chủ yếu cung cấp xã nằm trong Thành phố Thủ Đức được bố trí như sau:

Thứ nhất: Nhập toàn cỗ 1,74 km2 diện tích S ngẫu nhiên, 124 người của phường An Khánh nhập phường Thủ Thiêm. Sau Khi nhập, phường Thủ Thiêm đem 3,25 km2 diện tích S ngẫu nhiên và quy tế bào số lượng dân sinh 428 người.

Phường Thủ Thiêm giáp phường An Khánh, phường An Lợi Đông; Quận 1, Quận 4 và quận Bình Thạnh;

Xem thêm: nam thần của chị gái yêu thầm tôi

Thứ hai: Thành lập phường An Khánh bên trên hạ tầng nhập toàn cỗ 2,03 km2 diện tích S ngẫu nhiên, 4.333 người của phường Bình Khánh và toàn cỗ 1,89 km2 diện tích S ngẫu nhiên, 18.821 người của phường Bình An. Sau Khi xây dựng, phường An Khánh đem 3,92 km2 diện tích S ngẫu nhiên và quy tế bào số lượng dân sinh 23.154 người.

Phường An Khánh giáp những phường An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Tây, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm; Quận 7 và quận Q.Bình Thạnh.

Thứ ba: Sau Khi xây dựng TP.HCM Thủ Đức và bố trí những đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp xã, TP.HCM Thủ Đức đem 34 phường:

- An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung,

- Linh Xuân, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tam Bình, Tam Phú,

- Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ.

Thành phố Thủ Đức đem nằm trong Thành phố Xì Gòn hoặc không?

Căn cứ theo đòi Điều 2 Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa hạt năm ngoái quy tấp tểnh về đơn vị chức năng hành chủ yếu như sau:

Xem thêm: yêu quái nhỏ

Đơn vị hành chính
Các đơn vị chức năng hành chủ yếu của nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa nước ta bao gồm có:
1. Tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW (sau phía trên gọi công cộng là cung cấp tỉnh);
2. Huyện, quận, thị xã, TP.HCM nằm trong tỉnh, TP.HCM nằm trong TP.HCM trực nằm trong TW (sau phía trên gọi công cộng là cung cấp huyện);
3. Xã, phường, thị xã (sau phía trên gọi công cộng là cung cấp xã);
4. Đơn vị hành chủ yếu - tài chính đặc trưng.

Như vậy, Thành phố Thủ Đức nằm trong Thành phố Xì Gòn. Trong số đó, Thành phố Xì Gòn là TP.HCM trực nằm trong TW, còn Thành phố Thủ Đức là TP.HCM nằm trong TP.HCM trực nằm trong TW .

Có thể hiểu Thành phố Xì Gòn là đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp tỉnh, Thành phố Thủ Đức là đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị xã.

Trân trọng!