tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

4.9/5 - (11 bình chọn)

Việc tạp bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ là bước cần thiết vô quy trình design hạ tầng tài liệu. Vậy việc tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào? Cùng Hoc365 trả lời tức thì ở vị trí vấn đề bên dưới nhé!

Bạn đang xem: tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

Tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

Câu căn vặn trắc nghiệm

Tạo bảng vô CSDL mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

A. Khai báo cấu hình nhằm tàng trữ dữ liệu
B. Tạo rời khỏi một mặc định nhằm trình diễn và in dán dữ liệu
C. Tạo rời khỏi hình mẫu thuận tiện nhằm nhập tài liệu.
D. Xác toan những đối tượng người tiêu dùng của tổ chức triển khai.

Đáp án: A. Khai báo cấu hình nhằm tàng trữ dữ liệu

Giải quí nhanh: Tạo bảng là bước thứ nhất của việc tạo nên lập một CSDL mối quan hệ, với mục tiêu khai báo cấu hình nhằm lưu tài liệu.

Giải đáp chi tiết: Tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

Tạo bảng vô CSDL mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu khai báo cấu hình nhằm tàng trữ những tài liệu tương quan cho tới một chủ thể ví dụ và tổ chức triển khai bọn chúng trở nên những bảng links cùng nhau nhằm truy xuất tài liệu nhanh gọn lẹ và hiệu suất cao.

Mỗi bảng vô CSDL thay mặt cho 1 thực thế hoặc một bảng. Các tính chất của từng bảng thay mặt cho những vấn đề ví dụ về thực thế cơ, và mối quan hệ trong số những bảng dùng nhằm tàng trữ vấn đề tương quan cho tới thực thể không giống.

Việc tạo nên bảng vô hạ tầng tài liệu canh ty tổ chức triển khai và vận hành tài liệu giống như truy xuất bọn chúng nhanh gọn lẹ, thuận tiện rộng lớn.

Giải đáp chi tiết: Tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

Các bước tạo nên bảng vô CSDL

Để tạo nên một bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ, tớ tiến hành những nước sau:

Xem thêm: những câu chuyện kể về bác hồ

  • Đặt thương hiệu ngôi trường.
  • Chỉ toan loại tài liệu mang đến ngôi trường.
  • Khai báo độ cao thấp của ngôi trường tài liệu.
  • Chọn khóa chủ yếu mang đến bảng bằng phương pháp nhằm khối hệ thống quản lí trị CSDL tự động hóa lựa chọn hoặc tự động xác lập khóa chủ yếu tương thích.
  • Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng.
  • Tạo links trong số những bảng bằng phương pháp xác lập ngôi trường cộng đồng vô bảng. Giúp mang đến hệ QTCSDL biết liên kết những bảng thế nào nhằm đáp ứng kết xuất vấn đề.

Bên cạnh cơ, những hệ QTCSDL đều được cho phép người tiêu dùng thay cho thay đổi cấu hình bảng, khóa chủ yếu hoặc xóa bảng.

Các bước tạo nên bảng vô CSDL

Ví dụ tạo nên bảng vô CSDL vì thế câu mệnh lệnh SQL

Ví dụ 1

CREATE TABLE SinhVien (
id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ho_ten VARCHAR(255) NOT NULL,
gioi_tinh VARCHAR(10),
ngay_sinh DATE,
diem_toan FLOAT,
diem_van FLOAT,
PRIMARY KEY (id)
);

Trong ví dụ bên trên, chúng ta tạo nên bảng SinhVien  với những cột id, ho_ten, gioi_tinh, ngay_sinh, diem_toan và diem_van. Các cột này còn có loại tài liệu ứng là INT, VARCHAR, DATE và FLOAT. quý khách hàng bịa buộc ràng NOT NULL mang đến cột “id” và “ho_ten”, và bịa “id” thực hiện khóa chủ yếu của bảng bằng phương pháp dùng kể từ khóa PRIMARY KEY.

Sau Khi thực đua câu mệnh lệnh SQL bên trên, bảng “SinhVien” sẽ tiến hành tạo nên vô hạ tầng tài liệu của chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể thêm thắt những phiên bản ghi vô bảng này vì thế câu mệnh lệnh INSERT hoặc truy vấn tài liệu kể từ bảng này vì thế câu mệnh lệnh SELECT.

Ví dụ 2

CREATE TABLE SanPham (
MaSP INT PRIMARY KEY,
TenSP VARCHAR(50),
DonGia FLOAT,
SoLuong INT
);

Trong ví dụ này, chúng ta tạo nên bảng SanPham với những cột MaSP, TenSP, DonGia và SoLuong. Cột MaSP được bịa thực hiện khóa chủ yếu của bảng bằng phương pháp dùng kể từ khóa PRIMARY KEY. Các cột còn sót lại tàng trữ vấn đề về thương hiệu thành phầm, đơn giá bán và con số thành phầm.

Sau Khi thực đua câu mệnh lệnh SQL bên trên, bảng SanPham sẽ tiến hành tạo nên vô hạ tầng tài liệu của chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể thêm thắt những phiên bản ghi vô bảng này vì thế câu mệnh lệnh INSERT hoặc truy vấn tài liệu kể từ bảng này vì thế câu mệnh lệnh SELECT.

Hoc365 vừa phải trả lời cho tới chúng ta đúng mực thắc mắc tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu gì? Nếu bài xích biết mang lại lợi ích cho chính mình, nhớ rằng nhằm lại reviews tích rất rất nhằm cỗ vũ Shop chúng tôi nhé!

Xem thêm: thời tiết vinh hôm nay