sao cũng được lyric

Chiếc tình đầu ban sơ như quy tắc nhiệm màu
Cho cho tới Lúc em bắt gặp người sau
Nắng nhẹ dịu êm dịu êm giấc mộng nhẹ nhàng dàng
Cho cho tới Lúc em bắt gặp người khác
Nắng lạc lối đi bám theo cơn dông tầm thường
Bao tối nhắc thương hiệu khiến cho lòng tổn thương
Những thề nguyền nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền
Buông vứt đi cho tới lòng bình yên
Thà yêu thương lấy một người bình thường
Để tối về thì thì thầm lưu giữ thương
Mặc cuộc sống này sao cũng được
Ở vượt lên trên khứ và cả hiện tại tại
Yêu thương nào thì cũng nhạt nhẽo cũng phai
Chẳng ai ngồi nằm trong ai được không còn tối dài
Ai gian dối và ai thiệt lòng
Chẳng cần thiết nữa rồi nên không
Nơi nào là còn bình yên lặng thì cây tiếp tục mọc
Ngày nhắm đôi mắt cho tới tối tùy tiện
Đem mưa về sụp đổ nặng nề cái hiên
Hỏi lòng người liệu đem bình yên
Nắng lạc lối đi bám theo cơn dông tầm thường
Bao tối nhắc thương hiệu khiến cho lòng tổn thương
Những thề nguyền nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền
Buông vứt đi cho tới lòng bình yên
Thà yêu thương lấy một người bình thường
Để tối về thì thì thầm lưu giữ thương
Mặc cuộc sống này sao cũng được
Ở vượt lên trên khứ và cả hiện tại tại
Yêu thương nào thì cũng nhạt nhẽo cũng phai
Chẳng ai ngồi nằm trong ai được không còn tối dài
Ai gian dối và ai thiệt lòng
Chẳng cần thiết nữa rồi nên không
Nơi nào là còn bình yên lặng thì cây tiếp tục mọc
Ngày nhắm đôi mắt cho tới tối tùy tiện
Đem mưa về sụp đổ nặng nề cái hiên
Hỏi lòng người liệu đem bình yên
Thà yêu thương lấy một người bình thường
Để tối về thì thì thầm lưu giữ thương
Mặc cuộc sống này sao cũng được
Ở vượt lên trên khứ và cả hiện tại tại
Yêu thương nào thì cũng nhạt nhẽo cũng phai
Chẳng ai ngồi nằm trong ai được không còn tối dài
Ai gian dối và ai thiệt lòng
Chẳng cần thiết nữa rồi nên không
Nơi nào là còn bình yên lặng thì cây tiếp tục mọc
Ngày nhắm đôi mắt cho tới tối tùy tiện
Đem mưa về sụp đổ nặng nề cái hiên
Hỏi lòng người liệu đem bình yên
Hỏi lòng người liệu đem bình yên

Bạn đang xem: sao cũng được lyric

How to lớn Format Lyrics:

  • Type out all lyrics, even repeating tuy vậy parts lượt thích the chorus
  • Lyrics should be broken down into individual lines
  • Use section headers above different tuy vậy parts lượt thích [Verse], [Chorus], etc.
  • Use italics (<i>lyric</i>) and bold (<b>lyric</b>) to lớn distinguish between different vocalists in the same tuy vậy part
  • If you don’t understand a lyric, use [?]

Xem thêm: app định vị số điện thoại miễn phí

To learn more, kiểm tra out our transcription guide or visit our transcribers forum

Xem thêm: bật thước trong word