ở khu vực thành thị tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nông thôn vì

Câu chất vấn liên quan

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Bạn đang xem: ở khu vực thành thị tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nông thôn vì

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo dõi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá chỉ thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận tấp tểnh chính nhất là :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo thứ tự là:

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu trang bị thích hợp nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp) của VN, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

  Xem thêm: app định vị số điện thoại miễn phí

 • Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- xây đắp với xu hướng

  Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- xây đắp với xu hướng

 • Đây là 1 tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng kinh tế tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • Ý nào là ko chính về chuyển dời cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở n

  Ý nào là ko chính về chuyển dời cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở VN tiếp tục hình thành:

 • Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô n

  Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?

 • Đâu là việc chuyển dời cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của chống I :

  Đâu là việc chuyển dời cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của chống I :

 • So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của tổ quốc vô quy trình hiện

  So với đòi hỏi cải tiến và phát triển của tổ quốc vô quy trình lúc bấy giờ, vận tốc chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của VN thao diễn ra

  Xem thêm: nồi lock and lock