ninh an nhu mong

Nhiều người theo dõi thể hiện Dự kiến về khuôn mẫu kết của "Ninh an như mộng" vì thế Bạch Lộc, Trương Lăng Hách đóng góp chủ yếu. Trong số đó, đại bộ phận nhận định rằng phim kết thúc đẩy không giống nguyên vẹn tác sẽ tạo tính thú vị.