nhiệt độ vĩnh phúc

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Chủ nhật 19/11/2023

Bạn đang xem: nhiệt độ vĩnh phúc

26°C

16°C

47%

 0°%

1m/s

Ít mây, ngày trời nắng

Thứ nhị 20/11/2023

26°C

15°C

 0°%

1m/s

Ít mây, ko mưa

Thứ tía 21/11/2023

26°C

15°C

 0°%

2m/s

Ít mây, ko mưa

Thứ tư 22/11/2023

26°C

16°C

 0°%

Ít mây, ko mưa

Thứ năm 23/11/2023

28°C

18°C

 8°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: kim chủ bị lừa rồi

Thứ sáu 24/11/2023

29°C

19°C

 12°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 25/11/2023

28°C

19°C

 12°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 26/11/2023

28°C

17°C

 24°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhị 27/11/2023

28°C

17°C

 18°%

Có mây, ko mưa

Thứ tía 28/11/2023

28°C

17°C

Xem thêm: ác nữ khi yêu truyện full

 18°%

Có mây, ko mưa

Biểu loại nhiệt độ phỏng 10 ngày qua