nhiệt độ quảng trị

 • Thời tiết
 • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Quảng Trị

Thời tiết hiện nay tại

Bạn đang xem: nhiệt độ quảng trị

Cập nhật: 7h 16/11/2023

 • Nhiệt độ

  : 23°C

 • Thời tiết

  : hầu hết mây, ko mưa

 • Độ ẩm

  : 93

 • Hướng gió

  : Lặng gió

Dự báo ngày hôm nay

Cập nhật: 04h30 16/11/2023

 • Nhiệt độ

  : 23°C

 • Độ ẩm

  : 79

 • Hướng gió

  : tốc độ: 5m/s

Dự báo tối hôm nay

Cập nhật: 04h30 16/11/2023

 • Nhiệt độ

  : 19°C

 • Độ ẩm

  : 96

 • Hướng gió

  : tốc độ: 6m/s

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ sáu 17/11/2023

23°C

19°C

 18°%

9m/s

Nhiều mây, đem mưa vừa

Thứ bảy 18/11/2023

23°C

19°C

 2°%

6m/s

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 19/11/2023

24°C

17°C

 6°%

Xem thêm: cố tiểu thư khúc tiểu thư

Có mây, ko mưa

Thứ nhị 20/11/2023

25°C

18°C

 14°%

Có mây, ko mưa

Thứ tía 21/11/2023

25°C

18°C

 12°%

Nhiều mây, ko mưa

Thứ tư 22/11/2023

24°C

18°C

 55°%

Nhiều mây, đem mưa nhỏ

Thứ năm 23/11/2023

25°C

20°C

 82°%

Nhiều mây, đem mưa nhỏ

Thứ sáu 24/11/2023

24°C

19°C

 84°%

Nhiều mây, đem mưa dông

Thứ bảy 25/11/2023

24°C

19°C

 84°%

Xem thêm: nghe truyện cười

Nhiều mây, đem mưa dông

Biểu vật nhiệt độ phỏng 10 ngày qua