nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hồ Chí Minh

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Chủ nhật 12/11/2023

Bạn đang xem: nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu

33°C

26°C

72%

 92°%

5m/s

Có mây, ngày ko mưa

Thứ nhì 13/11/2023

34°C

25°C

 88°%

4m/s

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ phụ vương 14/11/2023

34°C

25°C

 86°%

4m/s

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ tư 15/11/2023

33°C

25°C

 98°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ năm 16/11/2023

33°C

25°C

 88°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Xem thêm: luyện khí 5000 năm

Thứ sáu 17/11/2023

33°C

25°C

 67°%

Có mây, đem mưa rào

Thứ bảy 18/11/2023

32°C

25°C

 33°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 19/11/2023

33°C

24°C

 27°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhì 20/11/2023

33°C

24°C

 29°%

Có mây, ko mưa

Thứ phụ vương 21/11/2023

33°C

24°C

Xem thêm: chú yêu em

 29°%

Có mây, ko mưa

Biểu trang bị nhiệt độ phỏng 10 ngày qua