nhiệt độ hà nam hôm nay

 • Thời tiết
 • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hà Nam

Bạn đang xem: nhiệt độ hà nam hôm nay

Thời tiết hiện tại tại

Cập nhật: 4h 01/09/2023

 • Nhiệt độ

  : 28°C

 • Thời tiết

  : Đêm đem mây

 • Độ ẩm

  : 75

 • Hướng gió

  : Gió tây-bắc - tốc độ: 2 m/s

Dự báo ngày hôm nay

Cập nhật: 04h30 01/09/2023

 • Nhiệt độ

  : 35°C

 • Độ ẩm

  : 56

 • Hướng gió

  : tốc độ: 3m/s

Dự báo tối hôm nay

Cập nhật: 04h30 01/09/2023

 • Nhiệt độ

  : 27°C

 • Độ ẩm

  : 83

 • Hướng gió

  : tốc độ: 4m/s

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ bảy 02/09/2023

35°C

27°C

 0°%

5m/s

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Chủ nhật 03/09/2023

35°C

26°C

 22°%

Xem thêm: kiểu tóc ngắn cho nam

5m/s

Ít mây, ko mưa

Thứ nhì 04/09/2023

35°C

26°C

 51°%

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ thân phụ 05/09/2023

35°C

27°C

 59°%

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ tư 06/09/2023

35°C

27°C

 65°%

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ năm 07/09/2023

35°C

27°C

 86°%

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ sáu 08/09/2023

35°C

28°C

 82°%

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ bảy 09/09/2023

34°C

27°C

 78°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 10/09/2023

34°C

27°C

 78°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: sinh năm 80 mệnh gì

Biểu vật dụng sức nóng phỏng 10 ngày qua