nhiệt độ đà nẵng hôm nay

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Đà Nẵng

Thời tiết hiện nay tại

Bạn đang xem: nhiệt độ đà nẵng hôm nay

Cập nhật: 16h 04/11/2023

  • Thời tiết

    : đa phần mây, ko mưa

  • Hướng gió

    : Gió nhộn nhịp hướng đông bắc - tốc độ: 2 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Chủ nhật 05/11/2023

32°C

26°C

83%

 24°%

3m/s

Có mây, đem mưa rào

Thứ nhị 06/11/2023

31°C

24°C

 76°%

4m/s

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ thân phụ 07/11/2023

30°C

25°C

 100°%

5m/s

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ tư 08/11/2023

32°C

25°C

 100°%

Có mây, đem mưa rào

Thứ năm 09/11/2023

32°C

26°C

Xem thêm: dam my h

 96°%

Có mây, đem mưa rào

Thứ sáu 10/11/2023

32°C

26°C

 90°%

Có mây, đem mưa rào

Thứ bảy 11/11/2023

31°C

25°C

 92°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Chủ nhật 12/11/2023

30°C

25°C

 92°%

Nhiều mây, đem mưa vừa

Thứ nhị 13/11/2023

30°C

24°C

 98°%

Nhiều mây, đem mưa vừa

Thứ thân phụ 14/11/2023

30°C

24°C

Xem thêm: dụ dỗ đại luật sư khương tuyết nhu

 98°%

Nhiều mây, đem mưa vừa

Biểu đồ vật nhiệt độ phỏng 10 ngày qua