nguyên thủy thời đại

Giới thiệu

Thể loại: dị giới, điền văn,

Thời đại nguyên vẹn thuỷ là một trong những toàn cầu kinh hãi, điểm loại người cũng mới chỉ nguyên sơ, trong lúc những loại thú đang được cai trị thật nhiều năm...Con người vẫn còn đó mông muội, trí thức thiếu vắng, tất cả đều khởi đầu từ phiên bản năng. Không chỉ ngừa hung thú, còn nên vật lộn sống sót nhập bất ngờ, đôi khi cảnh giác đảm bảo an toàn địa phận, những cỗ tộc phân loại, quyền lợi cũng trở nên yếu tố rộng lớn, phát sinh cuộc chiến tranh miên man... Một thanh niên thế kỉ 21 vậy tuy nhiên xuyên cho tới thời gian này, cho tới toàn cầu nguyên vẹn thuỷ này.

Bạn đang xem: nguyên thủy thời đại

Thanh niên Vũ Minh nên làm những gì nhằm sinh sống sót bên trên hình mẫu thời đại nguyên vẹn thủy này trên đây. Mời độc giả bám theo dõi nằm trong người sáng tác.

Xem thêm: lạn kha kì duyên

Xem thêm: thiên châu biến

Chúc các bạn đem những tích tắc hạnh phúc khi gọi truyện Nguyên Thủy Thời Đại!


Danh sách chương