ngày đẹp trong tháng 7 năm 2022

Lịch âm mon 7 năm 2022

, ngày chất lượng tốt mon 7 năm 2022. Xem cụ thể vô

tháng 7/2022

sở hữu những ngày tốt, ngày xấu xí này, giờ hoàng đạo là gì..., nhằm kể từ cơ những bạn cũng có thể lên plan và tổ chức việc làm cho bản thân.
Nếu bạn đã sở hữu ý định tiến hành một việc này cơ vào một trong những ngày rõ ràng vô tháng 7 năm 2022, chỉ việc tìm về ngày ứng và click lựa chọn "Xem chi tiết" nhằm coi ngày hôm cơ ra làm sao nhé.

Bạn đang xem: ngày đẹp trong tháng 7 năm 2022

Thứ Sáu 1 Tháng 7 Ngày tốt Thứ Sáu, ngày 1/7/2022 dương lịch - 3/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Ất Mão, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Hợi, Mùi, Tuất Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ bảy

2

Tháng 7

Ngày xấu

 • Thứ bảy, ngày 2/7/2022 dương lịch - 4/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Bính Thìn, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Thân, Tý, Dậu
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa trị căn bệnh, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, thành lập khai trương, hấp thụ tài, há kho, xuất hàng
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)
Chủ Nhật 3 Tháng 7 Ngày tốt Chủ Nhật, ngày 3/7/2022 dương lịch - 5/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Dậu, Sửu, Thân Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, san đường Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Hai

4

Tháng 7

Ngày xấu

 • Thứ Hai, ngày 4/7/2022 dương lịch - 6/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Dần, Tuất, Mùi
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ và làm đẹp, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, thỏa thuận, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài, mai táng, cải táng
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
Thứ Ba 5 Tháng 7 Ngày xấu Thứ Ba, ngày 5/7/2022 dương lịch - 7/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Hợi, Mão, Ngọ Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, giải trừ, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, thỏa thuận, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài, há kho, xuất sản phẩm, mai táng, cải táng Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Tư

6

Tháng 7

Ngày tốt

 • Thứ Tư, ngày 6/7/2022 dương lịch - 8/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Tý, Thìn, Tỵ
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, giải trừ, thành lập khai trương, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài, san đàng, khoan khu đất, mai táng, cải táng
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)
Thứ Năm 7 Tháng 7 Ngày xấu Thứ Năm, ngày 7/7/2022 dương lịch - 9/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Tân Dậu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Tỵ, Sửu, Thìn Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, đính ước, đám hỏi, cưới gả, khoan khu đất, mai táng, cải táng Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Sáu

8

Tháng 7

Ngày tốt

 • Thứ Sáu, ngày 8/7/2022 dương lịch - 10/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Dần, Ngọ, Mão
 • Nên thực hiện những việc như: Họp mặt mày, xuất hành, đính ước, đám hỏi, cưới gả, sửa kho, thỏa thuận, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài, khoan đất
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)
Thứ bảy 9 Tháng 7 Ngày tốt Thứ bảy, ngày 9/7/2022 dương lịch - 11/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Quý Hợi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Mùi, Mão, Dần Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, thẩm mỹ và làm đẹp, chữa trị bệnh Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Chủ Nhật

10

Tháng 7

Ngày xấu

 • Chủ Nhật, ngày 10/7/2022 dương lịch - 12/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Giáp Tý, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Thân, Thìn, Sửu
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa trị căn bệnh, thẩm mỹ và làm đẹp, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, mai táng, cải táng
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
Thứ Hai 11 Tháng 7 Ngày xấu Thứ Hai, ngày 11/7/2022 dương lịch - 13/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Ất Sửu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Tỵ, Dậu, Tý Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa trị căn bệnh, thẩm mỹ và làm đẹp, sửa kho Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Ba

12

Tháng 7

Ngày tốt

 • Thứ Ba, ngày 12/7/2022 dương lịch - 14/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Bính Dần, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Ngọ, Tuất, Hợi
 • Nên thực hiện những việc như: Họp mặt mày, đính ước, đám hỏi, cưới gả, thành lập khai trương, thỏa thuận, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài, há kho, xuất sản phẩm, khoan khu đất, mai táng, cải táng
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)
Thứ Tư 13 Tháng 7 Ngày tốt Thứ Tư, ngày 13/7/2022 dương lịch - 15/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Đinh Mão, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Hợi, Mùi, Tuất Nên thực hiện những việc như: Xuất hành, đính ước, đám hỏi, cưới gả, chữa trị căn bệnh, thẩm mỹ và làm đẹp, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, thành lập khai trương, thỏa thuận, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài, khoan khu đất, mai táng, cải táng Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Năm

14

Tháng 7

Ngày xấu

 • Thứ Năm, ngày 14/7/2022 dương lịch - 16/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Mậu Thìn, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Thân, Tý, Dậu
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)
Thứ Sáu 15 Tháng 7 Ngày tốt Thứ Sáu, ngày 15/7/2022 dương lịch - 17/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Dậu, Sửu, Thân Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, san đường Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ bảy

Xem thêm: công chúa nhỏ

16

Tháng 7

Ngày xấu

 • Thứ bảy, ngày 16/7/2022 dương lịch - 18/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Canh Ngọ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Dần, Tuất, Mùi
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, san đàng, khoan khu đất, mai táng, cải táng
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
Chủ Nhật 17 Tháng 7 Ngày xấu Chủ Nhật, ngày 17/7/2022 dương lịch - 19/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Tân Mùi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Hợi, Mão, Ngọ Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, sụp đổ cái, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài, há kho, xuất hàng Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Hai

18

Tháng 7

Ngày tốt

 • Thứ Hai, ngày 18/7/2022 dương lịch - 20/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Nhâm Thân, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Tý, Thìn, Tỵ
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, sửa kho, khoan đất
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)
Thứ Ba 19 Tháng 7 Ngày xấu Thứ Ba, ngày 19/7/2022 dương lịch - 21/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Quý Dậu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Tỵ, Sửu, Thìn Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, san đường Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Tư

20

Tháng 7

Ngày tốt

 • Thứ Tư, ngày 20/7/2022 dương lịch - 22/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Giáp Tuất, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Dần, Ngọ, Mão
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, sửa tường
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)
Thứ Năm 21 Tháng 7 Ngày tốt Thứ Năm, ngày 21/7/2022 dương lịch - 23/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Ất Hợi, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Mùi, Mão, Dần Nên thực hiện những việc như: Họp mặt mày, đính ước, đám hỏi, cưới gả, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, thỏa thuận, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Sáu

22

Tháng 7

Ngày xấu

 • Thứ Sáu, ngày 22/7/2022 dương lịch - 24/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Bính Tý, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Thân, Thìn, Sửu
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, thẩm mỹ và làm đẹp, chữa trị bệnh
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
Thứ bảy 23 Tháng 7 Ngày xấu Thứ bảy, ngày 23/7/2022 dương lịch - 25/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Đinh Sửu, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Tỵ, Dậu, Tý Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, sửa kho, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Chủ Nhật

24

Tháng 7

Ngày tốt

 • Chủ Nhật, ngày 24/7/2022 dương lịch - 26/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Mậu Dần, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Ngọ, Tuất, Hợi
 • Nên thực hiện những việc như: Xuất hành, nhậm chức, đính ước, đám hỏi, cưới gả, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, thành lập khai trương, thỏa thuận, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài, há kho, xuất hàng
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)
Thứ Hai 25 Tháng 7 Ngày tốt Thứ Hai, ngày 25/7/2022 dương lịch - 27/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Kỷ Mão, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Hợi, Mùi, Tuất Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, xuất hành, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa trị căn bệnh, thẩm mỹ và làm đẹp, động thổ, sụp đổ cái, sửa kho, thành lập khai trương, thỏa thuận, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài, há kho, xuất hàng Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Ba

26

Tháng 7

Ngày xấu

 • Thứ Ba, ngày 26/7/2022 dương lịch - 28/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Canh Thìn, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Thân, Tý, Dậu
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, đính ước, đám hỏi, cưới gả, nhận người, thanh toán giao dịch, hấp thụ tài
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)
Thứ Tư 27 Tháng 7 Ngày tốt Thứ Tư, ngày 27/7/2022 dương lịch - 29/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Tân Tỵ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Dậu, Sửu, Thân Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, đính ước, đám hỏi, cưới gả Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Năm

28

Tháng 7

Ngày xấu

 • Thứ Năm, ngày 28/7/2022 dương lịch - 30/6/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Dần, Tuất, Mùi
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, họp mặt mày, xuất hành, nhậm chức, đính ước, đám hỏi, cưới gả
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
Thứ Sáu 29 Tháng 7 Ngày tốt Thứ Sáu, ngày 29/7/2022 dương lịch - 1/7/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Quý Mùi, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Hợi, Mão, Ngọ Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, họp mặt mày, xuất hành, nhậm chức Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ bảy

Xem thêm: truyện hợp đồng hôn nhân 100 ngày

30

Tháng 7

Ngày xấu

 • Thứ bảy, ngày 30/7/2022 dương lịch - 2/7/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Giáp Thân, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần.
 • Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Tý, Thìn, Tỵ
 • Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự động, đính ước, đám hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, sụp đổ cái, khoan khu đất, mai táng, cải táng
 • Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc:  (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)
Chủ Nhật 31 Tháng 7 Ngày xấu Chủ Nhật, ngày 31/7/2022 dương lịch - 3/7/2022 âm lịch. Nhằm ngày: Ất Dậu, Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần. Là ngày chất lượng tốt với những tuổi: Tỵ, Sửu, Thìn Nên thực hiện những việc như: Cúng tế, sửa kho, san đường Giờ chất lượng tốt cho tới từng việc: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)