Ngăn chặn tuyệt đối đầu cơ, xây dựng nhà để trục lợi xung quanh dự án sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường quản lý đất đai khu vực xung quanh dự án sân bay Long Thành.

Theo đây, Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo một vài cơ quan, lực lượng tính năng triển khai ngay một vài phương pháp cần thiết để phòng, chống, xử lý, ngăn chặn tuyệt đối một vài trường hợp đầu cơ, mua, phân phối, giao dịch, thi công nhà, đất khu vực xung quanh dự án trái quy định của pháp luật, lợi dụng chính sách phân phối hàng đất đai của nhà nước để trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào. Yêu cầu thực hiện đúng dự toán đã được phê duyệt. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng đề nghị tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham dự công tác quản lý đất đai trên địa bàn về trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, tích cực tham dự phát hiện, đấu tranh kiên quyết có một vài hiện tượng móc ngoặc, tiếp tay cho một vài vi phạm về đất đai, nhất là khu vực xung quanh dự án.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối có công tác quản lý đất đai khu vực xung quanh dự án của chính quyền cơ sở. Kịp thời giải quyết một vài vướng mắc phát sinh, chấn chỉnh một vài thiếu sót, bất cập, không để phát sinh khiếu kiện, khiếu nại; xử lý nghiêm theo quy định một vài vi phạm pháp luật trong công tác này.

Tại sao khách mua nên nghiên cứu tài liệu này cocobay da nang

Tìm hiểu thêm http://vinhomescentralparktc.com/cho-thue-can-ho-vinhomes-central-park/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *