mục đích của cuộc khởi nghĩa yên thế là

Câu hỏi:

13/02/2020 39,813

Bạn đang xem: mục đích của cuộc khởi nghĩa yên thế là

A. chỉ bảo vệ cuộc sống thường ngày mang đến dân chúng vùng Yên Thế

Đáp án chủ yếu xác

B. Chống lại triều đình mái ấm Nguyễn

C. Chống thực dân Pháp và phong loài kiến đầu hàng

D. Hưởng ứng chiếu Cần Vương

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án A

Khởi nghĩa Yên Thế nổ rời khỏi với mục tiêu tự động vệ, đảm bảo an toàn cuộc sống thường ngày của mỉnh. Đây cũng là vấn đề không giống cần thiết đối với trào lưu Cần Vương.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công lao lớn rộng lớn trước tiên của Nguyễn Ái Quốc so với cách mệnh nước Việt Nam là

A. Khẳng quyết định tuyến đường cứu giúp nước đích đắn

B. Truyền thống trị nghĩa Mac- Lênin

C. Thành lập hội việt nam giới cách mệnh thanh niên.

D. Thành lập đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 2:

Ý nghĩa đa phần của trào lưu cách mệnh 1930 - 1931 ở nước Việt Nam là

A. Thành lập được Xô Viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh 

B. Đảng Cộng sản Đông Dương được quốc tế Cộng sản thừa nhận là phân cỗ độc lập

C. Khẳng quyết định tầm quan trọng chỉ đạo của đảng Cộng sản Đông Dương vô thực tiễn đưa.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương rút được rất nhiều tay nghề vô công tác làm việc mặt mày trận

Câu 3:

Cơ sở đa phần của Mỹ triển khai tham lam vọng thống trị trái đất sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhị là gì?

A. Sự tạm thời lắng của trào lưu cách mệnh thế giới

Xem thêm: ngày của cha 2023

B. Sự cũng hộ của những nước liên minh bị Mỹ khống chế

C. Sự suy giảm của những nước tư bạn dạng ở âu lục và Liên Xô

D. Tiềm lực kinh tế tài chính và quân sự chiến lược lớn lớn

Câu 4:

Ngày 3-3-1946, Ban thông thường vụ TW đảng họp vẫn lựa lựa chọn biện pháp “hòa nhằm tiến” với gia thế nước ngoài xâm nào?

A. Quân trung Hoa Dân Quốc 

B. Nhật

C. Pháp

D. Anh

Câu 5:

Trong thời kỳ 1954-1975, thắng lợi nào là là mốc ghi lại bước gửi của cách mệnh miền Nam nước Việt Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng quý phái thế tiến thủ công?

A. Đồng khởi (1959 -1960) 

B. Vạn Tường (1965)

C. Tây Nguyên (3-1975)

D. Mậu đằm thắm (1968)

Câu 6:

Một trong mỗi ý nghĩa sâu sắc của thành công Phước Long (1-1975) là

A. Chứng tỏ được kĩ năng thắng lợi của quân ta

B. Làm vỡ nợ trọn vẹn kế hoạch “Việt Nam hóa cuộc chiến tranh của” Mỹ

C. Buộc Mỹ nên rút quân về nước

D. Hoàn trở nên trách nhiệm tiến công mang đến ngụy nhào

TÀI LIỆU VIP VIETJACK