menu trà sữa tocotoco

Sữa Tươi Trân Châu Đường Hổ Khổng Lồ

Bạn đang xem: menu trà sữa tocotoco

+

Người Quý khách hàng Xanh Sữa Nhài Khổng Lồ

+

Kem Dâu Tây

25,000đ

+

ToCo Người Quý khách hàng Khổng Lồ

+

Cà Phê Đen Đá

18,000đ

+

Cà Phê Sữa Đá

18,000đ

+

Cafe Kem Trân Châu Hoàng Kim

25,000đ

+

Kem Trân Châu Hoàng Kim

25,000đ

+

Ô Long Mận Chanh Leo

25,000đ

+

Ô Long Mận Kem Phô Mai

25,000đ

+

Trà Sữa Trân Châu Đường Hổ

25,000đ

+

Trà Sữa Phô Mai Tươi

40,000đ

+

Ô Long Mận Mộc Châu Thạch Quế Hoa

25,000đ

+

Instant Milk Tea - Strawberry - Set 6 Ly

165,000đ

+

Instant Milk Tea - Original - Set 6 ly

160,000đ

+

Instant Milk Tea - Strawberry

26,000đ

+

Instant Milk Tea - Original

25,000đ

+

Jelly Milk Coffee

+

Grass Jelly Milk Coffee

+

Trà Sữa Trân Châu Hoàng Gia

25,000đ

+

Trà Sữa Ba Anh Em

25,000đ

+

Trà Sữa Trân Châu Sợi

25,000đ

+

Trà Sữa Kim Cương Đen Okinawa

25,000đ

+

Ô Long Kem Phô Mai

25,000đ

+

Trà Dứa Thạch Konjac

25,000đ

+

Instant Milk Tea - Strawberry - Set 6 Ly

165,000đ

+

Instant Milk Tea - Original - Set 6 ly

160,000đ

+

Instant Milk Tea - Strawberry

26,000đ

+

Instant Milk Tea - Original

25,000đ

+

Sữa Tươi Trân Châu Đường Hổ Khổng Lồ

Xem thêm: tôi trở thành vợ nam chính

+

Người Quý khách hàng Xanh Sữa Nhài Khổng Lồ

+

Trà Sữa Trân Châu Đường Hổ

25,000đ

+

Trà Sữa Phô Mai Tươi

40,000đ

+

Trà Sữa Trân Châu Hoàng Gia

25,000đ

+

Trà Sữa Ba Anh Em

25,000đ

+

Trà Sữa Trân Châu Sợi

25,000đ

+

Trà Sữa Kim Cương Đen Okinawa

25,000đ

+

Trà Sữa Ô Long

25,000đ

+

Trà Xanh Sữa Vị Nhài

25,000đ

+

Trà Sữa Socola

25,000đ

+

Trà sữa dâu tây

25,000đ

+

Trà sữa

25,000đ

+

ToCo Người Quý khách hàng Khổng Lồ

+

Ô Long Mận Chanh Leo

25,000đ

+

Ô Long Mận Mộc Châu Thạch Quế Hoa

25,000đ

+

Trà dâu tằm trộn lê tuyết

25,000đ

+

Trà Dứa Thạch Konjac

25,000đ

+

Ô Long Mận Kem Phô Mai

25,000đ

+

Ô Long Kem Phô Mai

25,000đ

+

Dâu Tằm Kem Phô Mai

40,000đ

+

Hồng Trà Kem Phô Mai

25,000đ

+

Trà Xanh Kem Phô Mai

25,000đ

+

Cà Phê Đen Đá

18,000đ

+

Cà Phê Sữa Đá

18,000đ

+

Jelly Milk Coffee

+

Grass Jelly Milk Coffee

+

Kem Dâu Tây

25,000đ

+

Cafe Kem Trân Châu Hoàng Kim

25,000đ

+

Xem thêm: canh mạnh bà

Kem Trân Châu Hoàng Kim

25,000đ

+