mạng lưới đường ống của nước ta

Câu hỏi:

21/04/2023 2,452

Bạn đang xem: mạng lưới đường ống của nước ta

B. đã hội nhập nhập tuyến xuyên Á.

C. đi qua chuyện đa số trung tâm kinh tế tài chính.   

D. phát triển gắn kèm với ngành dầu khí.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

Phương pháp: 

SGK Địa lí 12, Địa lí kinh tế tài chính. 

Cách giải: 

Mạng lưới ống dẫn của việt nam cải cách và phát triển gắn kèm với ngành dầu khí. 

Chọn D. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, Vùng đồng  vì chưng sông Hồng, cho thấy vị trí này tại đây đem quặng đồng? 

Câu 2:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Sở, Vùng Tây  Nguyên, cho thấy hồ nước này tại đây nằm trong Tây Nguyên? 

Câu 3:

Các TP. Hồ Chí Minh ở việt nam hiện tại nay 

Câu 4:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Các ngành công nghiệp trung tâm, cho thấy nhà  máy nhiệt độ năng lượng điện này đem năng suất lớn số 1 trong những xí nghiệp sản xuất sau đây? 

Câu 5:

Sản xuất cây thường niên ở việt nam hiện tại nay 

Câu 6:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Các miền đương nhiên, cho thấy núi này tại đây có  đỉnh điểm nhất? 

Câu 7:

Vị trí việt nam ở 

Câu 8:

Cho bảng số liệu: 

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2020

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) 

Năm 

Lào 

Xem thêm: ngu hanh hom nay

Thái Lan 

Việt Nam 

In-đô-nê-xi-a

2015 

1043 

151266 

28250 

103268

2020 

1393 

248743 

94834 

131139

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo bảng số liệu, đánh giá này tại đây đúng lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một số trong những vương quốc năm 2020 với  năm 2015? 

Câu 9:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Các khối hệ thống sông, cho thấy sông này tại đây sập ra  Biển Đông qua chuyện cửa ngõ Tùng? 

Câu 10:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Giao thông, cho thấy đàng số 25 trải qua địa điểm  này sau đây? 

Câu 11:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Khí hậu, cho thấy trong những trạm khí tượng tại đây,  trạm này đem nhiệt độ chừng mon XII cao nhất? 

Câu 12:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Hành chủ yếu, cho thấy tỉnh này tại đây giáp với  tỉnh Thanh Hóa? 

Câu 13:

Thuận lợi đa phần về đương nhiên của việt nam nhằm cải cách và phát triển khai quật thủy sản là

Câu 14:

Biện pháp đa phần nhằm tăng diện tích S rừng chống hộ ở Tây Nguyên là

Câu 15:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang Dân số, cho thấy khu đô thị này tại đây nằm trong tỉnh Bình Phước?

Xem thêm: kiểu tóc ngắn cho nam