lời bài bụi phấn

Bụi Phấn

Sáng tác: Nhạc: Vũ Hoàng, Thơ: Lê Văn Lộc

Bạn đang xem: lời bài bụi phấn

TONE: Nam: E, Nữ: C | STYLE: Valse

Khi Thầy viết lách bảng, Bụi phấn rơi rơi, Có phân tử những vết bụi nào là, Rơi bên trên bục giảng, Có phân tử những vết bụi nào là, Vương bên trên tóc Thầy...

[ĐK: ] Em yêu thương giây phút này, Thầy em tóc như bạc tăng, Bạc tăng vì thế những vết bụi phấn, Đã mang đến em bài học kinh nghiệm hoặc... Mai sau rộng lớn nên người, Làm sao rất có thể nào là quên?, Ngày xưa Thầy giáo dục, Khi em tuổi hạc còn thơ...

* Khi Thầy viết lách bảng, Bụi phấn rơi rơi, Có phân tử những vết bụi nào là, Rơi bên trên bục giảng, Có phân tử những vết bụi nào là, Vương bên trên tóc Thầy...

[ĐK *: ] Em yêu thương giây phút này, Thầy em tóc như bạc tăng, Bạc tăng vì thế những vết bụi phấn, Đã mang đến em bài học kinh nghiệm hoặc... Mai sau rộng lớn nên người, Làm sao rất có thể nào là quên?, Ngày xưa Thầy giáo dục, Khi em tuổi hạc còn thơ...

== DẠO NHẠC ==

Khi Thầy viết lách bảng, Bụi phấn rơi rơi, Có phân tử những vết bụi nào là, Rơi bên trên bục giảng, Có phân tử những vết bụi nào là, Vương bên trên tóc Thầy...

[ĐK: ] Em yêu thương giây phút này, Thầy em tóc như bạc tăng, Bạc tăng vì thế những vết bụi phấn, Đã mang đến em bài học kinh nghiệm hoặc... Mai sau rộng lớn nên người, Làm sao rất có thể nào là quên?, Ngày xưa Thầy giáo dục, Khi em tuổi hạc còn thơ...

* Khi Thầy viết lách bảng, Bụi phấn rơi rơi, Có phân tử những vết bụi nào là, Rơi bên trên bục giảng, Có phân tử những vết bụi nào là, Vương bên trên tóc Thầy...

[ĐK *: ] Em yêu thương giây phút này, Thầy em tóc như bạc tăng, Bạc tăng vì thế những vết bụi phấn, Đã mang đến em bài học kinh nghiệm hoặc... Mai sau rộng lớn nên người, Làm sao rất có thể nào là quên?, Ngày xưa Thầy giáo dục, Khi em tuổi hạc còn thơ...

Xem thêm: sinh năm 1990 tuổi gì

[ĐK: ](Tăng tone) Em yêu thương giây phút này, Thầy em tóc như bạc tăng, Bạc tăng vì thế những vết bụi phấn, Đã mang đến em bài học kinh nghiệm hoặc... Mai sau rộng lớn nên người, Làm sao rất có thể nào là quên?, Ngày xưa Thầy giáo dục, Khi em.. tuổi hạc còn.. thơ......

== HẾT BÀI ==

Khi Thầy viết lách bảng, 
Bụi phấn rơi rơi, 
Có phân tử những vết bụi nào là, 
Rơi bên trên bục giảng,  
Có phân tử những vết bụi nào là,  
Vương bên trên tóc Thầy... 

[ĐK: ]
Em yêu thương giây phút này,  
Thầy em tóc như bạc tăng,  
Bạc tăng vì thế những vết bụi phấn,  
Đã mang đến em bài học kinh nghiệm hoặc... 

Mai sau rộng lớn nên người,  
Làm sao rất có thể nào là quên?,  
Ngày xưa Thầy giáo dục,  
Khi em tuổi hạc còn thơ...

Nếu thấy lời nói nhạc sinh sống hoặc, chúng ta có thể Mời Cafe

Tìm bài bác hát nhằm hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng" hoặc "sautimthiephong" hoặc "stth" nếu như Bài Hát có một kể từ, 2 kể từ hoặc 3 kể từ thì tránh việc viết lách tắt nỗ lực viết lách tăng thương hiệu người sáng tác.

Xem thêm: xổ số hà nội tuần trước