loại chữ viết nào sau đây được sáng tạo trên cơ sở chữ hán

Câu hỏi:

23/09/2022 5,219

Bạn đang xem: loại chữ viết nào sau đây được sáng tạo trên cơ sở chữ hán

A. Chữ Chăm cổ.

B. Chữ Khơ-me cổ.

C. Chữ Miến cổ.

D. Chữ Nôm.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án chính là: D

Chữ Nôm của những người Việt được tạo ra bên trên hạ tầng chữ Hán của những người Trung Quốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước những khi sáng tạo ra chữ viết lách riêng rẽ, những nước Khu vực Đông Nam Á dùng chữ viết lách cổ của những vương quốc nào?

Câu 2:

Tín ngưỡng nào là tại đây không nên là tín ngưỡng phiên bản địa của những người Đông Nam Á?

Câu 3:

Kiến trúc đền rồng, miếu ở Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ - trung đại hầu hết chịu đựng tác động của những tôn giáo nào?

Câu 4:

Xem thêm: cách đòi tiền khéo

Giai đoạn tạo hình và những bước đầu cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á tồn bên trên trong tầm thời hạn nào?

Câu 5:

Hồi giáo được quảng bá nhập Khu vực Đông Nam Á trải qua con phố nào?

Câu 6:

Đầu thế kỉ XVI, Công giáo được quảng bá nhập Phi-líp-pin trải qua những linh mục người nước nào?

Câu 7:

Riêm là kiệt tác văn học tập có tiếng của vương quốc nào là sau đây?

Câu 8:

Từ cuối thế kỉ XVIII, nguyên tố nào là tại đây vẫn dẫn cho tới sự suy sụp của những quốc gia nhập điểm Đông Nam Á?

Câu 9:

Một trong mỗi minh triệu chứng cho việc cải tiến và phát triển cho tới đỉnh điểm của nghệ thuật và thẩm mỹ tạo ra hình phiên bản địa ở Khu vực Đông Nam Á giai đoạn thượng cổ là

Câu 10:

Trên hạ tầng chữ viết lách cổ đè Độ và Trung Quốc, dân cư những nước Khu vực Đông Nam Á vẫn tạo ra rời khỏi một khối hệ thống chữ viết lách riêng rẽ nhằm

Câu 11:

Tháp Thạt Luổng (Lào) là công trình xây dựng phong cách xây dựng chịu đựng tác động của tôn giáo nào?

Câu 12:

Nội dung nào là sau đây không phản ánh chính tình hình tôn giáo ở Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ - trung đại?

Câu 13:

Quần thể phong cách xây dựng đền rồng Bô-rô-bu-đua là công trình xây dựng phong cách xây dựng và chạm trổ tiêu biểu vượt trội của vương quốc nào?

Câu 14:

Ăng-co Vát là công trình xây dựng phong cách xây dựng tiêu biểu vượt trội của vương quốc nào?

Xem thêm: cách vệ sinh tủ lạnh