khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều

Câu hỏi:

Khu vực nào là tại đây thông thường với mưa nhiều?

Bạn đang xem: khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều

A. Nơi ở vô cùng thâm thúy thân ái châu lục.

B. Miền với gió máy thổi theo gót mùa.

C. Nơi dòng sản phẩm biển khơi lạnh lẽo trải qua.

D. Miền với gió máy Mậu dịch thổi.

Đáp án trúng B.

Khu vực trong số đáp án thông thường với mưa nhiều là miền với gió máy thổi theo gót gió mùa rét, vùng ở thâm thúy vô châu lục, nếu như không tồn tại gió máy kể từ hồ nước thổi vô thì mưa vô cùng ít; vùng với gió máy Mậu dịch sinh hoạt tiếp tục không nhiều mưa, vùng với gió mùa rét sinh hoạt tiếp tục mưa nhiều.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án B:

Những yếu tố tác động cho tới lượng mưa

1/ Khí áp

– Khu áp thấp: mưa nhiều.

– Khu áp cao: mưa không nhiều hoặc ko mưa (vì không gian độ ẩm ko bốc lên được, không tồn tại gió máy thổi cho tới tuy nhiên với gió máy thổi đi).

2/ Frông

– Dọc frông không gian bị nhiễu loàn sinh rời khỏi mưa.

Xem thêm: nhạc quả phụ tướng

– Miền có frông, nhất là dải quy tụ nhiệt đới gió mùa trải qua => mưa nhiều => mưa frông hoặc mưa dải quy tụ.

3/ Gió

– Miền với gió máy mậu dịch: mưa không nhiều.

– Miền với gió máy tây ôn đới thổi kể từ biển khơi vô tạo nên mưa nhiều (Tây Âu, tây Bắc Mĩ).

– Miền với gió máy mùa: mưa nhiều (vì 50% năm là gió máy thổi kể từ hồ nước vô lục địa).

4/ Dòng biển

– Vùng ven dòng sản phẩm biển khơi nóng: mưa nhiều (không khí bên trên dòng sản phẩm biển khơi rét đựng nhiều tương đối nước, gió máy đem vô lục địa).

– Vùng ven dòng sản phẩm biển khơi lạnh: mưa không nhiều (không khí bị lạnh lẽo, ko bốc lên được).

5/ Địa hình

– Cùng một sườn núi đón gió: càng lên rất cao, nhiệt độ chừng tách, mưa nhiều và tiếp tục kết cổ động ở một chừng cao nào là cơ.

– Cùng một mặt hàng núi sườn đón gió máy độ ẩm, mưa nhiều; sườn khuất gió máy mưa không nhiều.

Do vùng ở thâm thúy vô châu lục, nếu như không tồn tại gió máy kể từ hồ nước thổi vô thì mưa vô cùng ít; vùng với gió máy Mậu dịch sinh hoạt tiếp tục không nhiều mưa, vùng với gió mùa rét sinh hoạt tiếp tục mưa nhiều.

Xem thêm: 1985 hợp màu gì