hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau

YOMEDIA

Bạn đang xem: hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau

 • Câu hỏi:

  Hãy lựa chọn tuyên bố đúng trong những tuyên bố sau?

  • A. Khi đang được hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu cho tới bảng, Access sẽ ko được chấp nhận nhập độ quý hiếm trùng hoặc nhằm trống trải độ quý hiếm nhập ngôi trường khóa chủ yếu.
  • B. Trường khóa chủ yếu rất có thể nhận độ quý hiếm trùng nhau.
  • C. Trường khóa chủ yếu rất có thể nhằm trống trải.
  • D. Trường khóa chủ yếu nên là ngôi trường với loại tài liệu là Number hoặc AutoNumber.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trường khóa chủ yếu rất có thể nhận độ quý hiếm trùng nhau.

Mã câu hỏi: 2671

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: tông đơ cạo râu

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần hạ tầng của Access là:
 • Trong Access, ham muốn thao tác làm việc với đối tượng người sử dụng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn:
 • Để há một bảng ở cơ chế kiến thiết, tao lựa chọn bảng tê liệt rồi:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này sai?
 • Trong Access, một phiên bản ghi được tạo ra trở nên kể từ dãy:
 • Trong Access, khi nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True.
 • Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), phải  lựa chọn loại nào?
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong nhị độ quý hiếm như: ngôi trường giới tính”, trường  đoàn viên”, ..
 • Đâu là loại tài liệu văn phiên bản nhập Access:
 • Chọn loại tài liệu này cho tới ngôi trường điểm
 • Trong Access khi tao nhập tài liệu cho tới ngôi trường Ghi chú” nhập CSDL (dữ liệu loại văn bản) nhưng mà nhiều hơn thế nữa 255 kí tự động thì tao cầ
 • Trong cử buột CSDL đang được thao tác làm việc, sẽ tạo cấu hình bảng nhập cơ chế kiến thiết, thao tác tiến hành mệnh lệnh này tại đây l
 • Cửa buột cấu hình bảng được chia thành những phần nào?
 • Khi thao tác làm việc với cấu hình bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:
 • Khi thao tác làm việc với cấu hình bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tao xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:
 • Trong khi tạo ra cấu hình bảng, ham muốn thay cho thay đổi độ dài rộng của ngôi trường, tao xác lập độ quý hiếm mới nhất bên trên dòng:
 • Các ngôi trường nhưng mà độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập độc nhất từng sản phẩm của bảng được gọi là:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố chính trong số tuyên bố sau?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau?
 • Để hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau thời điểm lựa chọn ngôi trường, tao thực hiện:
 • Trong Access, ham muốn thay cho thay đổi khóa chủ yếu, tao lựa chọn ngôi trường ham muốn hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu rồi thực hiện:
 • Khi đang được thao tác làm việc với cấu hình bảng, ham muốn lưu cấu hình nhập đĩa, tao thực hiện :
 • Cấu trúc bảng bị thay cho thay đổi khi với 1 trong mỗi thao tác này sau đây?
 • Muốn xóa một bảng, tao lựa chọn thương hiệu bảng cần thiết xóa nhập trang bảng rồi thực hiện:
 • Muốn thay đổi bảng THISINH trở nên thương hiệu bảng HOCSINH tao thực hiện :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: hasuka