giá vé rạp beta

BẢNG GIÁ VÉ PHIM 2D

Bạn đang xem: giá vé rạp beta

Thứ 2,5,6

10h - 18h

Người lớn

55.000

HS-SV, Trẻ em, Người rộng lớn tuổi

45.000

18h -22h

Người lớn

60.000

HS-SV, Trẻ em, Người rộng lớn tuổi

45.000

Thứ 7, CN

10h - 18h

Người lớn

60.000

HS-SV, Trẻ em, Người rộng lớn tuổi

45.000

18h -22h

Người lớn

70.000

HS-SV, Trẻ em, Người rộng lớn tuổi

45.000

Beta Ten

Happy Day (Thứ 3)

Mad Sale Day

Beta’s Day (Thứ 4)

10h - 18h

Người lớn

45.000

HS-SV, Trẻ em, Người rộng lớn tuổi

18h -22h

Xem thêm: man utd lịch thi đấu

Người lớn

HS-SV, Trẻ em, Người rộng lớn tuổi

Ngày lễ

10h - 18h

Người lớn

80.000

HS-SV, Trẻ em, Người rộng lớn tuổi

18h -22h

Người lớn

HS-SV, Trẻ em, Người rộng lớn tuổi

BẢNG GIÁ VÉ PHIM 3D

Thứ 2,5,6

Người lớn

65.000

HS-SV, Trẻ em, Người rộng lớn tuổi

Thứ 7, CN

Người lớn

75.000

HS-SV, Trẻ em, Người rộng lớn tuổi

Beta Ten

Happy Day (Thứ 3)

Mad Sale Day

Beta’s Day (Thứ 4)

Người lớn

65.000

HS-SV, Trẻ em, Người rộng lớn tuổi

Ngày lễ

Người lớn

80.000

HS-SV, Trẻ em, Người rộng lớn tuổi

Xem thêm: đầu số 037