dự báo thời tiết tuyên quang 3 ngày tới

Ban ngày

Giông bão nhập buổi sáng sớm. Cao 32°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Bạn đang xem: dự báo thời tiết tuyên quang 3 ngày tới

Hướng gió: 69°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 83%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 70%.

Hướng gió: 66°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 95%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão nhập buổi sáng sớm. Cao 34°C. Gió ĐĐN và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 104°ĐĐN

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 26°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 55°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 93%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão cách tân và phát triển nhập giờ chiều. Cao 34°C. Gió BĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 50%.

Hướng gió: 33°BĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 26°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 90%.

Hướng gió: 34°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 94%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 31°C. Gió BTB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 70%.

Hướng gió: 347°BTB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 81%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió BĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 21°BĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 94%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào. Cao 30°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 45°ĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 78%

Chỉ số UV: 6

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Mưa rào kể từ sáng sủa sớm. Thấp 24°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 30%.

Hướng gió: 54°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là đem mây. Cao 31°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 50°ĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Phần nào là đem mây. Thấp 24°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 59°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 5km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 33°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 36°ĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 66%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 23°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 52°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 33°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi.

Xem thêm: ngày của cha 2023

Hướng gió: 38°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 65%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 23°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 57°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là đem mây. Cao 33°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 43°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 66%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Phần nào là đem mây. Thấp 24°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 65°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 85%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là đem mây. Cao 33°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 48°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 67%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 24°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 55°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 84%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió ĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 45°ĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 69%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 24°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 58°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 58°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Mưa rào. Thấp 24°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 65°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào nhập buổi sáng sớm. Cao 32°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 73°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 61°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 40%.

Hướng gió: 68°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió ĐĐB và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

Hướng gió: 60°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: sinh năm 80 mệnh gì