dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Thanh Hóa

Thời tiết hiện tại tại

Bạn đang xem: dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa

Cập nhật: 16h 12/11/2023

  • Thời tiết

    : Mây thay cho thay đổi, trời nắng

  • Hướng gió

    : Gió tấp nập - tốc độ: 3 m/s

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ nhị 13/11/2023

21°C

19°C

84%

 100°%

5m/s

Nhiều mây, sở hữu mưa vừa

Thứ tía 14/11/2023

23°C

18°C

 53°%

3m/s

Nhiều mây, ko mưa

Thứ tư 15/11/2023

26°C

20°C

 57°%

2m/s

Có mây, ko mưa

Thứ năm 16/11/2023

24°C

21°C

 100°%

Nhiều mây, sở hữu mưa, mưa rào

Thứ sáu 17/11/2023

27°C

18°C

Xem thêm: thiên châu biến

 67°%

Ít mây, ko mưa

Thứ bảy 18/11/2023

27°C

17°C

 2°%

Ít mây, ko mưa

Chủ nhật 19/11/2023

28°C

18°C

 4°%

Ít mây, ko mưa

Thứ nhị 20/11/2023

28°C

19°C

 10°%

Ít mây, ko mưa

Thứ tía 21/11/2023

28°C

20°C

 10°%

Ít mây, ko mưa

Thứ tư 22/11/2023

27°C

21°C

Xem thêm: cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng

 10°%

Có mây, ko mưa

Biểu đồ vật sức nóng chừng 10 ngày qua