dự báo thời tiết thanhhóa

 • Thời tiết
 • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Thanh Hóa

Thời tiết hiện nay tại

Bạn đang xem: dự báo thời tiết thanhhóa

Cập nhật: 4h 19/11/2023

 • Nhiệt độ

  : 16°C

 • Thời tiết

  : Đêm với mây

 • Độ ẩm

  : 88

 • Hướng gió

  : Gió tây tây-bắc - tốc độ: 1 m/s

Dự báo ngày hôm nay

Cập nhật: 04h30 19/11/2023

 • Nhiệt độ

  : 26°C

 • Độ ẩm

  : 40

 • Hướng gió

  : tốc độ: 2m/s

Dự báo tối hôm nay

Cập nhật: 04h30 19/11/2023

 • Nhiệt độ

  : 16°C

 • Độ ẩm

  : 90

 • Hướng gió

  : tốc độ: 2m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ nhị 20/11/2023

27°C

15°C

 4°%

2m/s

Ít mây, ko mưa

Thứ phụ vương 21/11/2023

28°C

15°C

 6°%

2m/s

Ít mây, ko mưa

Thứ tư 22/11/2023

29°C

16°C

 80°%

Xem thêm: thần hào từ thi đại học sau bắt đầu

Ít mây, ko mưa

Thứ năm 23/11/2023

28°C

20°C

 90°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 24/11/2023

28°C

20°C

 98°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 25/11/2023

28°C

18°C

 100°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 26/11/2023

27°C

21°C

 100°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhị 27/11/2023

27°C

20°C

 76°%

Có mây, ko mưa

Thứ phụ vương 28/11/2023

27°C

20°C

 76°%

Xem thêm: đấu la đại lục 1

Có mây, ko mưa

Biểu vật nhiệt độ chừng 10 ngày qua